Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA aicina parakstīt sagatavoto atklāto vēstuli par ārkārtas situāciju nozarē

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība ir sagatavojusi atklāto vēstuli par ārkārtas situāciju nozarē, lai vērstu lēmējvaras un izpildvaras uzmanību par steidzami nepieciešamiem risinājumiem.

Līdz š.g. 10. novembrim visi interesenti tiek aicināti iepazīties ar vēstules saturu un atbalstīt tajā minēto, parakstoties saitē: https://forms.gle/GFe2MiX1Kj1VcNcY7.

Pēc parakstu apkopošanas vēstule tiks iesniegta adresātiem.

Vēstulē tiek aktualizēta virkne samilzušu problēmu, kuru risināšanu likumdevēji un par nozares politiku atbildīgie jau ilgstoši atstājuši bez pienācīgas uzmanības.

 

Ārkārtas situācija tikai saasināja nozarē esošās problēmas. Jau šobrīd varam  paredzēt, ka pedagogiem un citiem nozarē strādājošiem, kuri turpinās darbu, pieaugs slodze, palielināsies vakanču skaits, kā rezultātā tiks apdraudēta izglītības procesa īstenošana. Šajā situācijā kā starp dzirnakmeņiem ir nokļuvuši izglītības iestāžu vadītāji, kuriem jānodrošina plānotā mācību satura īstenošana, strauji mainīgās epidemioloģiskās prasības, labvēlīga psihoemocionālā vide saspringtajos apstākļos.

 

Turklāt šobrīd būtisks jautājums ir pedagogu jaunā darba samaksas modeļa ieviešana. Iepazīstoties ar to, jāsecina, ka tas nerisina aktuālās nozarē strādājošo nodarbinātības problēmas, par kurām jau iepriekš norādīja starptautiskās organizācijas. Jaunais darba samaksas modelis nerisina pedagogu darba slodzes jautājumu, lai pedagogs varētu nodrošināt katram skolēnam nepieciešamo atbalstu un izaugsmi atbilstoši viņa spējām. Steidzami nepieciešams tāds darba samaksas modelis, kas nodrošina sabalansētu darba slodzi un konkurētspējīgu atalgojumu.