Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA aicina pašvaldības finansiāli atbalstīt pirmsskolās un speciālajās izglītības iestādēs strādājošos tehniskos darbiniekus un medicīnas personālu

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā (LIZDA) pauž gandarījumu, ka Finanšu ministrijā sadzirdēja arodbiedrības aicinājumu saskaņot finansējuma piešķiršanu vienreizējām piemaksām pirmsskolas un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem un auklēm par darbu Covid-19 pandēmijas laikā.  Vienlaikus LIZDA vērš uzmanību, ka finansējums piemaksām par darbu Covid – 19 krīzes laikā netiek piešķirts pirmsskolu un speciālo izglītības iestāžu visam tehniskajam un medicīnas personālam. Tāpēc arodbiedrība aicina rast iespēju finansiāli atbalstīt iepriekš minēto profesiju pārstāvjus no pašvaldību budžeta.  

LIZDA ir ļoti pateicīga  tām pašvaldībām, kuras jau iepriekš ir radušas iespēju izmaksāt piemaksas par darbu Covid-19 pandēmijas apstākļos pirmsskolās un speciālajās izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem, pedagoga palīgiem, skolotāja palīgiem, atbalsta personālam, medmāsām, tehniskajiem darbiniekiem, administrācijai. Tomēr arodbiedrības rīcībā esošā informācija liecina, ka ne visās vietvarās tā ir noticis.

 

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja: 

“Covid-19 krīze ir pierādījusi, ka darbu pirmsskolas un speciālajās izglītības iestādēs, līdzīgi kā policijā, VUGD vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, nevar veikt attālināti. Šie cilvēki ir frontes pirmajās līnijās un riskē ar savu veselību. LIZDA izsaka pateicību Izglītības un zinātnes ministrijai, Finanšu ministrijai, sadarbības partneriem par kopīgi panākto atbalstu daļai no šajās izglītības iestādēs strādājošajiem. Tā kā vienreizēju pabalstu nepiešķīra visiem, tad LIZDA lūdz rast iespēju visām pašvaldībām piešķirt vienreizējas piemaksas pirmsskolu un speciālo izglītības iestāžu visam tehniskajam un medicīnas personālam.” 

 

Jau COVID-19 pirmā viļņa  pandēmijas laikā un šobrīd pirmsskolas un speciālās izglītības iestāžu nodarbinātais tehniskais un medicīnas personāls strādā klātienē ar paaugstinātu risku saslimšanai ar COVID-19 vīrusu, jo:

  1. bērnu uzraudzības pakalpojumu pavasarī, prioritāri, pirmsskolu dežūrgrupās nodrošināja nodarbinātajiem, kuri bija iesaistīti COVID – 19 preventīvajos, organizatoriskajos vai seku likvidācijas pasākumos;
  2. daļa pirmsskolās un speciālajās izglītības iestādēs nodarbināto, lai  nokļūtu uz darbu, ir spiesti izmantot sabiedrisko transportu, kurā ir lielākas inficēšanās iespējas ar COVID-19 vīrusu;
  3. darbinieki, kuri strādā klātienē, darbs šī brīža situācijā ir saistīts ar palielinātu darba apjomu, kā arī ar paaugstinātu risku darbinieka drošībai un veselībai un līdz ar to arī ar paaugstinātu psiholoģisko slodzi.

LIZDA atgādina, ka 2021.gada 22. janvārī, Finanšu ministrija ir saskaņojusi atbalstu 5,6 miljonu eiro apmērā vienreizējām piemaksām 300 eiro apmērā pirmsskolas un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem un personām, kuras sniedz aukles pakalpojumus, par darbu Covid-19 pandēmijas laikā. Finansējums netiek piešķirts pirmsskolu un speciālo izglītības iestāžu visam tehniskajam un medicīnas personālam.

LIZDA vēstule pašvaldībām šeit!