Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA aicina pašvaldības izvērtēt iespēju paaugstināt darba samaksu tehniskajiem darbiniekiem, skolotāju palīgiem, kā arī pašvaldības Izglītības pārvalžu vadītājiem un darbiniekiem

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aktīvi turpina risināt izglītības iestāžu pedagogu nodarbinātības aktuālos jautājumus, kas saistās gan ar konkurētspējīgas darba samaksas nodrošināšanu, gan ar darba slodzes sabalansēšanu. Esam vērsušies pie visām Latvijas pašvaldībām, kā arī pie Latvijas Pašvaldību savienības, lūdzot rast iespēju paaugstināt darba samaksu tehniskajiem darbiniekiem, skolotāju palīgiem, kā arī pašvaldības Izglītības pārvalžu vadītājiem un darbiniekiem.

 

No 2023.gada 1. septembra ir stājušies spēkā grozījumi 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, ar kuriem ir palielināta pedagogu zemākā mēneša darba samaksas likme, nosakot to 1020 EUR apmērā par 30 stundu darba nedēļu, 1224 EUR apmērā par 36 stundu darba nedēļu un 1360 EUR apmērā par 40 stundu darba nedēļu. Pirmsskolas izglītības pedagogiem zemākā mēneša darba samaksas likme noteikta 1240 EUR apmērā.

 

Ņemot vērā pedagogu zemākās darba samaksas pieaugumu, LIZDA aicina pašvaldības pārskatīt un izvērtēt iespēju paaugstināt darba samaksu arī tehniskajiem darbiniekiem, tajā skaitā, skolotāju palīgiem, kā arī pašvaldības Izglītības pārvalžu vadītājiem un darbiniekiem, lai nodrošinātu darba samaksas samērīgumu atbilstoši attiecīgā amata atbildībai un pienākumiem vienlīdzīgi visā pašvaldības izglītības sistēmā.

LIZDA izsaka pateicību par līdzšinējo sadarbību un atbalstu izglītības nozares darbinieku darba ikdienā.

Ņemot vērā, ka pašvaldības ir sākušas darbu pie nākamā gada budžeta izstrādes, LIZDA vērš uzmanību, ka:

  • pamatojoties uz MK 2023.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.226 “Par pedagogu zemākās darba samaksas likmes pieauguma grafiku laikposmam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim” ir noteikts, ka no 2024.gada 1.janvāra pamata un vispārējās vidējās, speciālās, profesionālās, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu darba samaksa nedrīkst būt zemāka par 9,54 EUR par darba stundu, t.i., zemākā mēneša darba samaksas likme būs 1526 EUR mēnesī (par 40 stundu darba nedēļu);
  • pamatojoties uz Satversmes tiesas 2023.gada 29.jūnija spriedumu lietā Nr.2022-31-03 arī pirmsskolas pedagogiem no 2024.gada 1.janvāra darba samaksa nedrīkst būt zemāka kā pārējiem pedagogiem, t.i, par 9,54 EUR par darba stundu (1526 EUR mēnesī, par 40 stundu darba nedēļu).