Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA aicina pedagoģijas studentus palīdzēt skolēniem attālinātajās mācībās

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) sadarbībā ar Latvijas Studentu apvienību (LSA) un vecāku organizāciju “Mammām un Tētiem” aicina pedagoģijas studentus kā brīvprātīgajiem palīdzēt skolēniem attālinātajā mācību procesā.  Vēstuli ar šādu priekšlikumu LIZDA nosūtījusi sešām Latvijas augstskolām, kuras īsteno pedagoģijas studiju programmas.

“LIZDA aicina augstskolas uzrunāt savus pedagoģijas studentus, apzināt viņu vārdus, kādā mācību priekšmetā, kādā klašu grupā un ar kādiem digitāliem rīkiem viņi būtu gatavi palīdzēt, konsultējot audzēkņus un vecākus. Topošo pedagogu palīdzība, solidaritāte ir ļoti būtiska gan skolēniem, gan vecākiem, gan šodien strādājošajiem pedagogiem,” uzsvērts vēstulē, kura nosūtīta Latvijas Universitātei, Daugavpils Universitātei, Liepājas Universitātei, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai. LIZDA uzskata, ka skolēnu konsultācijas  varētu daļēji ieskaitīt kā praksi un tas studentiem var kalpot par papildus motivāciju.

“Ceram, ka pedagoģijas studenti atsauksies! Viņu palīdzība ļoti nepieciešama skolēniem, pedagogiem un vecākiem. Vispirms apzināsim, cik studentu ir gatavi palīdzēt skolēniem attālinātajās mācībās. Ja augstskolas un studenti atsauksies, pēc tam aicināsim vecākus pieteikties konsultācijām. Vienojoties ar vecākiem, studenti varēs palīdzēt dažādi – telefoniski vai izmantojot dažādas digitālās saziņas platformas. Ja šī iecere realizēsies, tad jāatceras, ka students ir palīgs, nevis pilnībā pārņems stafeti no vecākiem attālināto mācību ietvaros. Jānosaka arī maksimālais skolēnu skaits, ko students drīkst konsultēt, lai nenobiedētu topošo pedagogu un lai viņam paliek laiks arī attālinātajām studijām, kas nav atceltas.” norāda LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

LIZDA uzskata, ka šajā  situācijā, kad valstī ir izsludināts ārkārtas stāvoklis saistībā ar COVID-19, ir svarīgi visiem būt vienotiem un palīdzēt viens otram. Mācību process visā valstī notiek attālināti, izmantojot dažādas metodes, mācību līdzekļus, arī digitālās tehnoloģijas. Attālinātā mācību procesa ietvaros konstatēts, ka gan vecākiem, gan pašiem audzēkņiem ne vienmēr ir pietiekošas prasmes un zināšanas, kā tikt galā ar mācību procesu. Skolu pedagogi maksimāli cenšas ņemt vērā ģimenes iespējas apvienot darbu ar bērnu izglītošanu, taču objektīvu apsvērumu dēļ arī vecāku iespējas ir dažādas.

LIZDA saprot, ka šādas iniciatīvas atbalsts radīs papildus darbu arī augstskolu atbildīgajiem pedagogiem, bet šādu atbalstu no augstākās izglītības iestādēm noteikti novērtēs izglītības procesā iesaistītās puses!

Vēstule augstskolām šeit!

Brīvprātīgo studentu apzināšanas veidlapa šeit!