Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA aicina politiķus pildīt likumu un paaugstināt atalgojumu arī augstskolu mācībspēkiem (ziņa papildināta ar Saeimas deputāta Ilmāra Dūrīša viedokli)

Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrība (LIZDA) nosūtījusi vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai, LR Tiesībsargam Jurim Jansonam, vairākām ministrijām, Saeimas deputātiem, augstākās izglītības profesionālajam organizācijām, aicinot atbalstīt augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas paaugstinājumu, kā to nosaka Ministru kabinetā apstiprinātais pedagogu atalgojuma kāpinājuma grafiks. LIZDA aicina politiķus nenovest situāciju līdz tiesvedībai.   

LIZDA tiešsaistes tikšanās laikā (13.05.2020.) ar izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku  vienojās, ka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpilde tiek turpināta vispārējās, profesionālās un pirmsskolas izglītības pedagogiem ar 2020. gada 1. septembri. LIZDA neizdevās panākt vienošanos par darba samaksas pieaugumu augstākās izglītības iestāžu pedagogiem no 2020. gada 1.septembra. IZM informēja, ka augstskolu mācībspēkiem atalgojuma paaugstināšana no valsts budžeta paredzēta tikai no 2021. gada 1. janvāra. Tas nozīmē, ka augstskolas un koledžas nesaņems 2020. gadā paredzēto valsts budžeta finansējumu atalgojuma paaugstināšanai. Augstskolu mācībspēku atalgojuma paaugstināšana normatīvajos aktos bija jau paredzēta no 2020.gada 1.janvāra, kam bija nepieciešami 1,1 miljons eiro. Sarunās LIZDA piedāvāja kompromisu – algas paaugstināt no 2020.gada 1.septembra, kur četriem mēnešiem (septembris-decembris) nepieciešami 366 000 eiro.

LIZDA uzskata, ka jāievēro  spēkā esošā Izglītības likuma norma, MK apstiprinātais rīkojums, kas reglamentē pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi. Nepieciešams nodrošināt tiesisko paļāvību un vienlīdzību visiem pedagogiem, nedrīkst kādu no pedagogu grupām diskriminēt.

 

 

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga:

“Aicinām politiķus nenovest situāciju līdz tiesvedībai. Atkal politiķi atsakās pildīt spēkā esošus normatīvos aktus. Likums, MK rīkojums par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku ir spēkā, tāpēc nav pieļaujams izslēgt kādu no pedagogu grupām. Ārkārtējās situācijas laikā arī augstākās izglītības iestāžu pedagogiem ievērojami palielinājās darba slodze, nekādu papildus atbalstu viņi nesaņēma, taču citas nozares saņēma. Neko nepelnītu neprasām, mēs pieprasām politiķiem pildīt savus pienākumus, jo pedagogi savus pilda un pildīs.”

 

 

LIZDA aicina:

  • LR Tiesībsargu iestāties par spēkā esošu normatīvo aktu ievērošanu Latvijā, nepieļaut tiesiskās paļāvības principu neievērošanu, nepieļaut diskriminējošu attieksmi;
  • nozaru ministrijām paust atbalstošu attieksmi, iestājoties par darba samaksas paaugstināšanu augstākās izglītības iestādēs strādājošajiem, no kuru darba ir atkarīga attiecīgās nozares attīstība, jauno speciālistu sagatavošana;
  • Saeimas deputātus, īpaši tos, kuri strādā vai ir strādājuši augstākās izglītības iestādēs (Evija Papule, Jānis Vucāns, Ilmārs Dūrītis, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Janīna Kursīte – Pakule, Edmunds Teirumnieks, Vjačeslavs Dombrovskis, Ritvars Jansons, Andrejs Judins, Armands Krauze, Inese Lībiņa-Egnere, Dace Bluķe u.c.) iestāties par saviem kolēģiem augstākajās izglītības iestādēs, jo tieši viņi vislabāk izprot šī darba specifiku. Aicinām pārliecināt savu frakciju kolēģus un rast iespēju piešķirt šo finansējumu;
  • nozari pārstāvošās organizācijas vērsties pie lēmējvaras un izpildvaras pārstāvjiem, lai iestātos par normatīvo aktu ievērošanu, nepieļauti diskrimināciju un panāktu cienīgu attieksmi pret augstākās izglītības iestādēs strādājošajiem.

 

 

Valdībā apstiprinātais pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks nosaka vispārējās, profesionālās un pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanu ar katra gada 1. septembri, bet augstskolu un koledžu pedagogu –  ar katra gada 1. janvāri.

LIZDA vēstule Tiesībsargam Jurim Jansonam, IZM, ministrijām, Saeimas deputātiem un augstākās izglītības profesionālajām organizācijām šeit!

 

 

22.05.2020. pēcpusdienā LIZDA saņēma Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas vadītāja, Saeimas deputāta Ilmāra Dūrīša elektronisku vēstuli. “Man patiešām nav skaidrs kādi ir argumenti tam, ka augstskolu mācībspēkiem atalgojuma paaugstināšana netiks nodrošināta tā kā bija paredzēts? Šis jautājums ir noteikti jāaktualizē vēlreiz! Augstskolu mācībspēku atalgojums, it īpaši asistentam un lektoram, ir krietni zemāks kā skolas skolotājam un tas nav pareizi! Man šķiet, ka šis ir nevis varēšanas, bet attieksmes jautājums,” e-pasta vēstulē LIZDA norāda Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas vadītājs Ilmārs Dūrītis.