Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA aicina uzlabot jauno Skolotāja profesijas standartu, jo pašreizējā redakcijā tas apdraud pirmsskolas izglītības kvalitāti

Rīt, 2020. gada 8.aprīlī, Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās apakšpadomes elektroniskajā sēdē plānots apstiprināt jauno Skolotāja profesijas standartu. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina atlikt tā apstiprināšanu un pilnveidot to, jo pašreizējā redakcijā jaunais Skolotāja profesijas standarts rada riskus turpmākai kvalitatīvai pirmsskolas izglītības īstenošanai un pirmsskolas skolotāja profesijas prestiža pazemināšanai.

Analizējot standarta projektu LIZDA un Pirmsskolas izglītības asociācija, secina, ka pirmsskolas skolotājiem turpmāk var būt nepietiekamas prasmes, attieksmes, profesionālās zināšanas un kompetences, lai īstenotu jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas un iekļaujošu izglītību. LIZDA pauž bažas, ka turpmāk var tikt apdraudēta pirmsskolas izglītības attīstība un pētniecība Latvijā.

Ja tiks pieņemts Skolotāja standarta projekts esošajā versijā, tad skolotājiem turpmāk Latvijā tiks liegta iespēja iegūt bakalaura grādu tieši pirmsskolas izglītībā. Šobrīd licencēšanai nodotā programma paredz tikai kopīgu pirmsskolas un sākumskolas skolotāja kvalifikāciju. Pirmsskolas skolotājam, kurš vēlēsies iegūt bakalaura grādu, 3. un 4.kursā obligāti būs jāapgūst sākumskolas skolotāja kvalifikācija un jādodas praksē uz sākumskolu, tādā veidā netiks padziļinātas profesionālās zināšanas un kompetences tieši pirmsskolas izglītībai aktuālos jautājumos. Pirmsskolas skolotājiem tiks liegta iespēja par valsts budžeta līdzekļiem iegūt profesionālā bakalaura grādu pirmsskolas izglītībā.

“Mēs nevaram pieļaut, ka Skolotāja profesijas standarts ir tāds, kas neļaus pedagogiem pilnvērtīgi iegūt augstskolā izglītību, kas savukārt ļautu kvalitatīvi realizēt pirmsskolas izglītības vadlīnijas. No kā tad prasa darba kvalitāti? Kura darba kvalitāti mērīs izglītības kvalitātes monitoringa ietvaros? Nedrīkst no standarta izslēgt būtiskus jautājumus, kuriem jābūt iekļautiem tālāk pedagoģijas studiju programmu saturā. Pedagogs paliks bez vainas vainīgais. Turklāt arī EK un OECD savos ieteikumos norāda, ka tieši pirmsskolas posms Latvijā ir jāstiprina, jābūt lielākam atbalstam pedagogiem,” uzsver LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

LIZDA jau vairākkārt ir sniegusi Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) konkrētus priekšlikumus profesijas standarta pilnveidei, kas daļēji tiek ņemti vērā un nosūtījusi vēstuli ar neskaidrajiem jautājumiem uz kuriem IZM solīja sniegt atbildi 8.aprīlī.

Pirmsskolas izglītības asociācija arī saskata būtiskus riskus sākotnējās izglītības kvalitatīvai nodrošināšanai, ko apliecināja vēstulē, kas tika adresēta Saeimas izglītības un kultūras komisijai, Ministru kabinetam, izglītības un zinātnes ministrijai, pašvaldību savienībai un LIZDA.