Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA aktuālā diskusija! Kas ir pedagoga darba devējs – pašvaldība vai izglītības iestāde

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) pirmo reizi rīko plaši pārstāvētu diskusiju  par pašvaldības un/vai pašvaldības dibinātas izglītības iestādes darba devēja statusu Darba likuma izpratnē. Konference notiks 13. novembrī attālināti ZOOM platformā. Sākums plkst. 9.30. 

LIZDA praksē nereti ir bijušas situācijas, ka, risinot arodbiedrības biedru darba tiesisko attiecību jautājumus izglītības iestāžu likvidācijas un reorganizācijas kontekstā, pusēm rodas grūtības vienoties,  kas Darba likuma izpratnē ir reorganizējamās vai likvidējamās skolas, piemēram, pedagoga darba devējs – pašvaldība vai izglītības iestāde. Problēma rodas tad, ja ne pašvaldība, ne pašvaldības dibinātā izglītības iestāde negrib atzīt darba devēja statusu un nostāda darba ņēmēju, LIZDA biedru neapskaužamā situācijā.

 

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja:

“Nav pieļaujama situācija, ka pedagoga nodarbinātības tiesiskie aspekti ir tik atšķirīgi, ņemot vērā, ka lielākā daļa pedagogu strādā pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs. Jābūt vienlīdzīgai normatīvo aktu piemērošanai, nav pieļaujama krasi atšķirīga normatīvo aktu interpretēšana. Praksē var izveidoties situācija, ka blakus esošās pašvaldībās var tik piemēroti radikāli atšķirīga pieeja darba līguma slēgšanā, grozījumu veikšanā, uzteikuma gadījumos. Ceram uz profesionālu juristu viedokļu uzklausīšanu, lai lemtu, vai un kādi grozījumi nepieciešami, plašākas diskusijas ar iesaistītajām pusēm.”

 

 

Pašvaldības dibināto izglītības iestāžu likvidācija un reorganizācija turpinās jau vismaz desmit gadu garumā un tas notiks arī turpmāk. Pēc LIZDA rīcībā esošās informācijas tiek veikta atšķirīga normatīvo aktu interpretācija un ir domstarpības par normatīvo aktu normu piemērošanu.

LIZDA organizētajā diskusijā plānots uzklausīt šajā jomā kompetento institūciju pārstāvju, ekspertu un praktiķu viedokļus, lai nonāktu pie vienotas šī problēmjautājuma izpratnes, atvieglotu darbu gan pašvaldībām, gan pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm, kā arī nodrošinātu, ka tiek ievērotas darba ņēmēju tiesības.

 

LIZDA diskusijā ar ziņojumiem uzstāsies:

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja

Liene Janeka, LIZDA juriskonsulte

Edvīns Danovskis, Latvijas Universitātes Valststiesību zinātņu katedras docents

Zaiga Strode, Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas juriskonsulte

Ivans Jānis Mihailovs, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktores vietnieks

Ināra Dundure, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

Vineta Reitere, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece