Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA aktualizē valsts finansējuma nepilnības sporta izglītības programmām

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina Latvijas Nacionālo sporta padomi vērst uzmanību jautājumam par kārtību, kādā tiek piešķirts valsts finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām.

Šobrīd ir nevienlīdzīga pieeja valsts finansējuma piešķiršanai profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām un profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmām. Profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmām tiek piešķirts finansējums, tajā iekļaujot arī pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksas, savukārt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās finansējums pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām netiek piešķirts.

2022.gadā trūkst finanšu līdzekļu pat pamatalgas nodrošināšanai sporta pedagogiem, jo valsts finansējums minimālās pedagoga darba algas nodrošināšanai profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās ir piešķirts 85,76% apmērā no faktiski nepieciešamā finansējuma. Papildus norādām, ka pedagogiem profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās netiek apmaksāti visi veiktie pienākumi.

LIZDA vērš uzmanību, ka steidzami jāievieš izglītības iestāžu, kas realizē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, kvalitātes kritērijus un prasības, nodrošinot absolventu skaita un izglītojamo dalības sacensībās rādītāju uzraudzību. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu arvien vairāk nodrošina privātās izglītības iestādes, kas papildus privātajam finansējumam saņem arī valsts finansējumu, bet nav kvalitātes kritēriju, pamatojoties uz kuriem būtu iespējams pārliecināties par finansēto grupu rezultativitāti.

Balstoties uz minēto, LIZDA lūdz Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē izskatīt jautājumu par sporta skolu finansējumu un rosināt MK 2021.gada 21.decembra noteikumu Nr.885 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” pārskatīšanu.