Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA apkopojusi ierosinājumus augstskolu mācībspēku nodarbinātības uzlabošanai

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) sadarbībā ar Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisiju piektdien, 13. septembŗī  rīkoja konferenci, kurā prezentēja  LIZDA veiktās augstskolu mācībspēku aptaujas “Par cienīgu darbu augstākās izglītības iestāžu mācībspēkiem Latvijā” rezultātus. Konferences laikā izskanēja vairāki ierosinājumi, augstskolu mācībspēku darba apstākļu uzlabošanai.

Konferencē izskanējušie priekšlikumi augstskolu mācībspēku darba apstākļu uzlabošanai:

  • Nepieciešams palielināt valsts finansējumu augstākajai izglītībai un zinātnei
  • Nepieciešams Izglītības un zinātnes ministrijas vadībā veidot darba grupu augstskolu mācībspēku slodžu aprēķināšanai
  • Nepieciešams ieviest beztermiņa darba līgumus vairākkārt ievēlētiem profesoriem
  • Nepieciešams nodrošināt darba līgumu stabilitāti, lai līguma darbības laikā netiktu samazinātas augstskolu mācībspēku slodzes un atalgojums

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga aicina visas iesaistītās puses kopā strādāt pie augstākās izglītības iestādēs strādājošo cienīgas darba vides pilnveides.  “Lai LIZDA varētu sekmīgāk risināt problēmjautājumus augstākajā izglītībā un zinātnē, aicinām pievienoties arodbiedrībai. Tikai kopā varam panākt Augstskolu likuma un Zinātniskās darbības likuma normu pildīšanu par bāzes finansējumu un cienīga darba apstākļiem,” norāda LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

No šī gada aprīļa līdz septembrim LIZDA veiktās augstskolu mācībspēku aptaujas rezultāti parādīja, ka mācībspēku nodarbinātībā pastāv problēmas, kas saistītas ar darba vietas un līgumu nestabilitāti, slodžu sadrumstalotību, nekonkurētspējīgu atalgojumu, neapmaksātu profesionālo pilnveidi. Lai nodrošinātu sev pieņemamu atalgojumu, mācībspēki strādā vairākās darba vietās, tādejādi rodot “izdegšanas sindroma” un kvalitātes apdraudējuma riskus.  Konferences ietvaros tika skaidri pateikts no augstskolu mācībspēku puses – augstskolās un koledžās pastāv neapmaksāts darbs, kas nav pieņemami. LIZDA turpinās aktualizēt pētījuma rezultātus, lai sadarbībā ar augstākās izglītības politikas veidotājiem un augstskolu un koledžu vadību panāktu mācībspēku cienīgu darbu ietekmējošu faktoru pilnveidi.

LIZDA aptaujas rezultāti: 

LIZDA aptaujas prezentācija: