Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA aptauja augstskolu un koledžu mācībspēkiem

LIZDA aicina augstskolu un koledžu mācībspēkus līdz 2019. gada 4. septembrim piedalīties aptaujā par augstākās izglītības mācībspēku cienīgu darbu. 

Aptauju var aizpildīt šeit:

https://ej.uz/LIZDAaptauja 

Mums ir nepieciešams augstskolu un koledžu mācībspēku viedoklis, lai pētījumā balstītus argumentus varētu izmantot pārstāvot mācībspēku intereses. Rezultātus LIZDA izmantos dialogā ar augstākās izglītības politikas veidotājiem, lai panāktu uzlabojumus mācībspēku darba apstākļos un nosacījumos.

Aptaujas rezultātus prezentēs LIZDA konferencē, 2019. gada 13. septembrī.