Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA ar Norvēģijas grantu uzlabos sociālo dialogu izglītībā

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) noslēgusi līgumu ar  Innovation Norway fondu par LIZDA projekta “Sociālā dialoga uzlabošana izglītībā – Norvēģijas un Latvijas pieredze” realizāciju. Patlaban iecerēts, ka projekta aktivitātes ir jānoslēdz 2020. gada oktobrī.

 Projekta ietvaros paredzētas šādas galvenās aktivitātes:

  • E-platformas izstrāde un ieviešana, lai nodrošinātu informāciju un apmācības LIZDA biedriem un sadarbības partneriem;
  • LIZDA valdes pieredzes vizīte Norvēģijā, lai iegūtu informāciju par Norvēģijas izglītības arodbiedrību darbu un sociālā dialoga veidošanu;
  • Sociālā dialoga reģionālie forumi Liepājā, Valmierā, Rēzeknē un Jelgavā, un projekta noslēguma konference Rīgā.

Sociālā dialoga forumos plānots ne tikai dalīties pieredzē un uzlabot sadarbību, bet arī popularizēt vairākus labās prakses dokumentus, piemēram, darba koplīgumu un ģenerālvienošanos. Projekta īstenošanas gaitā kā sadarbības partneri tiks piesaistīti: Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas izglītības vadītāju asociācija, Latvijas lielo pilsētu asociācija.  Sadarbības organizācija Norvēģijā – Izglītības darbinieku arodbiedrība, Finnmark nodaļa, Alta.

“Mēs esam ļoti gandarīti, ka varēsim uzlabot sociālo dialogu. Arī šī ārkārtējā situācija pierāda, ka mazāk problēmu ir tur, kur sadarbība ir gadiem uzturēta un uzlabota, bet tā arī pierāda sadarbības vājos posmus, kas būtu kopīgi jāstiprina. Uzlabojot sociālo dialogu izglītības nozarē, sākot no darba vietas līdz nacionālajam līmenim, iegūs visa sabiedrība. Paldies izglītības iestādēm un pašvaldībām, ar kurām ir veiksmīgs, profesionāls dialogs. Svarīgi kopā šo pozitīvo praksi popularizēt,” uzsver LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.