Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA ar sadarbības partneriem iestājas par profesoru un zinātnieku darba novērtēšanu

Šogad janvārī stājās spēkā jauni Ministru kabineta (MK) noteikumi par profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas darba rezultātu novērtēšanas kārtību, kas nosaka kritērijus, atbilstoši kuriem nozares profesoru padome reizi sešos gados vērtē profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora kvalifikāciju. Pateicoties aktīvai Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un sadarbības partneru darbībai, izdevās panākt, ka Izglītības un zinātnes ministrija ņēma vērā nozares profesionāļu izstrādātos priekšlikumus.  

Minēto MK noteikumu izstrādes laikā LIZDA un sadarbības partneri norādīja uz nepietiekamu nozares profesionāļi iesaisti lēmuma pieņemšanā. Arodbiedrība sadarbībā ar Latvijas Augstskolu profesoru asociāciju un Rektoru padomi izvirzīja vairākus priekšlikumus Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) noteikumu projektam:

  1. Paplašināt kritērijus sociālo un humanitāro zinātņu jomās, īpaši, kas attiecas uz datu bāzēm un  izdevumu loku zinātniskajām publikācijām, kā arī zinātnisko monogrāfiju iekļaušanu;
  2. Paplašināt organizatoriskā darba kritērijus – profesori bieži vada nozares nevalstiskās organizācijas, piedalās vadības komitejās Latvijas un Eiropas līmeņa izglītības un pētniecības institūcijās, kas ir jāņem vērā, vērtējot profesoru darbu.
  3. Kritēriju izpildē noteikti jāieskaita attālinātā darba veikšana –  lekciju un semināru vadīšana ārvalstu augstskolās un zinātniskajos institūtos, uzstāšanās zinātniskās konferencēs.

LIZDA arī uzstāja, ka noteikumu projektam nepieciešams pārejas periods attiecībā uz jauno kritēriju stāšanos spēkā, tādējādi dodot iespēju pretendentiem sagatavoties jauno prasību izpildei.

Lai pretendentiem radītu iespēju izpildīt kritēriju minimumu,  precizētajos noteikumos zinātniskās kvalifikācijas novērtēšanai IZM papildinājusi kritēriju skaitu, piemēram,  ar zinātnisko līgumdarbu vadību, Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanu un vēl citiem nosacījumiem no iepriekšējās novērtēšanas kārtības. Tādejādi, pārejas posmā profesoriem un profesora amata pretendentiem būs iespējas savā novērtēšanā ieskaitīt un saņemt pozitīvu vērtējumu vēl par vairākiem citiem kritērijiem, kas bija spēkā arī iepriekšējos noteikumos.

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja:

“Svarīgi, lai novērtēšanas process ir caurspīdīgs, taisnīgs, ievērojot tiesiskās paļāvības principus. Šī ir kārtējā reize, kad lēmumus par labu nozarē strādājošajiem izdevās panākt ciešā sadarbībā ar citām nozares organizācijām. Un šī ir kārtējā reize, kad IZM vēlējās sasteigti pieņemt grozījumus, kas kaitētu mūsu zinātniekiem. Mums tieši pretēji jārīkojas – būtībā jānēsā uz rokām mūsu zinātnieki, jāatbalsta, cik vien iespējams, jo no viņu darba ir atkarīga Latvijas tautsaimniecības un kopējā valsts veiksmīga attīstība.”