Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA: Ārkārtējās situācijas aizsegā IZM steigšus virza neizdiskutētas augstskolu reformas

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina apturēt likumprojekta “Grozījumi Augstskolu likumā” tālāku virzību. Ņemot vērā šo grozījumu fundamentālo ietekmi uz augstskolu pārvaldību un visas augstākās izglītības sistēmisko organizāciju, LIZDA aicina likumprojekta izskatīšanu atsākt brīdī, kad visām iesaistītajām pusēm tiks dota iespēja pilnvērtīgi un jēgpilni piedalīties saskaņošanas procedūrā.  

LIZDA atbalsta augstākās izglītības un zinātnes reformas, kas virzītas uz augstākās izglītības iestāžu pārvaldības caurspīdīgumu, lēmumu pieņemšanas kvalitāti un sasaisti ar darba tirgu, kā arī tādas augstākās izglītības iestāžu tipoloģijas ieviešanu, kas efektivizē augstāko izglītību un zinātni, veicinot studiju un zinātnisko izcilību ne tikai lokāli, bet arī starptautiski. Vienlaikus LIZDA nosoda, ka augstākās izglītības politikas veidotāju darbs pie augstskolu pārvaldības modeļa pilnveides līdz šim nav nodrošinājis pietiekošu procesa caurspīdīgumu, kas, savukārt, nav atbilstoši labas pārvaldības prakses pamatprincipiem. Tas radīja augstākajā izglītībā un zinātnē strādājošo satraukumu un neizpratni.

 

LIZDA kategoriski iebilst pret minētā likumprojekta šādiem aspektiem:

  • Kvantitatīvais kritērijs universitātes tipa augstskolām, kas nosaka, ka universitātēs, neatkarīgi no augstskolas ģeogrāfiskā novietojuma un sociāli ekonomiskajiem rādītājiem, studējošo skaits nevar būt mazāks par 4000.
  • Nav skaidrs, kā AII tipoloģijas un pārvaldības nosacījumu maiņa ietekmēs AII mikrovidi, personāla darba samaksu.
  • LIZDA neatbalsta, ka, ieviešot padomes, tiek mazināta rektoru loma un funkcijas. Pastāv bažas par augstskolu finansiālajām iespējām atalgot padomes priekšsēdētaju un padomes locekļus.
  • LIZDA neatbalsta Augstākās izglītības padomes (AIP) likvidāciju.

 

LIZDA priekšsēdētāja INGA VANAGA:

“Pārmaiņas ir nepieciešamas, taču uz pamatotiem jautājumiem jāsaņem skaidras atbildes. Nav pieļaujams tālāk virzīt izmaiņas normatīvajos aktos, ja nav izvērtēti būtiski riski un nav skaidri finansēšanas avoti jauno ideju realizēšanai ilgtermiņā. Šī ir kārtējā reforma, kura nav pietiekami izdiskutēta ar nozares organizācijām, kas izsaka profesionālus iebildumus un iesniegušas konstruktīvus priekšlikumus.”

 

Ņemot vērā piedāvāto “Augstskolu likuma” grozījumu fundamentālo ietekmi uz augstskolu pārvaldību un visas augstākās izglītības sistēmisko organizāciju, kā arī faktu, ka piedāvāto pārmaiņu pamatojums ir tikai ieskicēts dažās vispārīgās frāzēs, bet to ietekme uz augstākās izglītības sistēmas turpmāko darbību vispār nav veikta, LIZDA uzskata, ka likumprojekta „Grozījumi Augstskolu likumā” tālākā virzība uz izskatīšanu Ministru kabinetā un Saeimā ir jāaptur līdz atjaunosies iespēja pilnvērtīgai un jēgpilnai saskaņošanas procedūrai.

LIZDA vēstule LBAS par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”.