Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA atkārtoti aicina atbalstīt pedagogus Covid-19 krīzes laikā

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība  (LIZDA) pieprasa Saeimas  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātiem tuvākajā laikā izskatīt un atbalstīt vairākus LIZDA sagatavotos priekšlikumus. Arodbiedrība atgādina, ka Saeimas deputāti jau vairākkārt ir aicināti sniegt atbalstu pedagogiem, skolotāju palīgiem un skolu tehniskajiem darbiniekiem Covid – 19 krīzes laikā. Diemžēl,  līdz šim LIZDA aicinājumi lielākoties palikuši nesadzirdēti. 

 

LIZDA sagatavotie priekšlikumi:

  • Nodrošināt piemaksas pirmsskolas izglītības iestāžu, sākumskolu, profesionālās ievirzes pedagogiem un augstākās izglītības iestāžu, koledžu augstāko izglītību īstenojošajiem mācībspēkiem, kuri īsteno attālināto mācību procesu.
  • Valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs, ja tā netiek piešķirtajā apjomā izlietota izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam, atļaut izmantot pedagogu darba piemaksām par papildus pienākumu veikšanu mācību procesa nodrošināšanai Covid – 19 apstākļos, kā arī ļaut veikt mērķdotācijas pārdali pašvaldībām.

 

  • Noteikt papildus piemaksu līdz 30 procentiem no pedagogam tarifikācijā aprēķinātās darba algas, skolotāju palīgiem un tehniskajiem darbiniekiem, kuri strādā ar izglītojamajiem klātienē, paaugstināta riska apstākļos.

 

  • Noteikt, ka no Covid-19 seku novēršanas finansējuma vai valsts budžeta būtu jānodrošina finansējums attālinātā darba izdevumu kompensēšanai.

 

LIZDA vairākkārt aicinājusi Izglītības un zinātnes ministrijas vadību, kā arī Saeimas deputātus sniegt lielāku atbalstu izglītības nozarē strādājošajiem Covid-19 izplatības laikā. Arodbiedrība pauž neizpratni par to, ka Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija neatbalstīja  priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”.

INGA VANAGA, LIZDA priekšsēdētāja:

“Diemžēl, izglītības nozarē strādājošie, iespējams, saņēmuši vismazāko atbalstu, lai gan lielākā daļa no viņiem pildījusi tiešos darba pienākumus paaugstinātākas darba slodzes un paaugstinātāka darba riska apstākļos. Ļoti daudzi pedagogi ieguldījuši un iegulda savus privātos līdzekļus attālinātā darba veikšanai, kas nav pieļaujami. Nozares ministre pat nepieprasa līdzekļus lielākam pedagogu atbalstam, kas apstiprina neizpratni par to, kādos apstākļos strādā nozares cilvēki.”

LIZDA norāda, ka pedagogi tiek pakļauti paaugstinātam riskam saslimt  ar Covid – 19, tāpēc sadarbībā ar nozares ministriju nepieciešams rast risinājumu papildus atbalstam, piemaksu nodrošināšanai visiem pedagogiem, kas veic attālināto darbu, kā arī pedagogiem, skolotāju palīgiem un tehniskajiem darbiniekiem, kuri strādā ar izglītojamajiem klātienē.

LIZDA vēstuli Saeimas deputātiem skatīt šeit!