Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA atkārtoti aicina valdību piešķirt piemaksas pirmsskolas izglītības iestāžu dežūrgrupās nodarbinātajiem, kā arī ļaut vest uz pirmsskolu bērnus tikai noteiktu profesiju pārstāvjiem

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) lūdz Ministru kabinetu (MK) steidzamības kārtā noteikt no valsts budžeta piemaksas pirmsskolas izglītības iestādēs dežūrgrupās strādājošajiem pedagogiem, skolotāju palīgiem, tehniskajiem darbiniekiem, kā arī ļaut vest uz pirmsskolas izglītības iestādēm bērnus tikai noteiktu profesiju pārstāvjiem. Pēdējā laikā novērots, ka bērnudārzu dežūrgrupās pieaug bērnu skaits. Būtiski nodrošināt darbiniekus ar dezinfekcijas līdzekļiem, cimdiem un sejas maskām.

Šobrīd LIZDA veic anonīmu aptauju par pirmsskolā nodarbināto profesionālo dzīves kvalitāti  valsts ārkārtējās situācijas apstākļos. Vienā no aptaujas jautājumu blokiem tiek novērtēta aizsardzība pret risku saslimšanai ar Covid – 19. Aptauju paredzēts noslēgt 2020.gada 9.aprīlī, bet uzrunāto pirmsskolā nodarbināto atsaucība ir liela un šobrīd aptaujā savu viedokli ir jau izteikuši 3311 respondents no kuriem 84% ir pedagogi un 16% skolotāju palīgi. Līdz ar to jau ir skaidras tendences, ko apliecina aptaujas provizoriskie rezultāti.

LIZDA, iepazīstoties ar aptaujā iegūto informāciju, secina un vērš IZM uzmanību uz to, ka pirmsskolas izglītības iestāžu dežūrgrupās nodarbinātajiem ir paaugstināts risks saslimšanai ar Covid-19 vīrusu, jo:

  1. 78% aptaujāto apstiprina, ka pirmsskolas izglītības iestādē ir noteikta stingra kārtība, kādā vecāki vai citas personas uzturas pirmsskolas telpās un teritorijā, bet tikai 60% aptaujāto piekrīt, ka pirmsskolas izglītības iestādes noteikto kārtību vecāki ievēro;
  2. Riska mazināšanas nolūkos, saslimšanai ar Covid-19 tikai 78% no aptaujātajiem darbam izglītības iestādē ir nodrošināti ar dezinfekcijas līdzekļiem, 30% ar cimdiem un 12% ar sejas maskām.
  3. 13% aptaujāto apliecina, ka ir bijis gadījums, ka kādam no bērniem vai darbiniekiem izglītības iestādē ir bijusi nepieciešamība pašizolēties, bet viņi to nav ievērojuši un ir atradušies pirmsskolas izglītības iestādē. Pirmsskolas izglītības iestādēs ir bijuši gadījumi, kad kādam no bērniem vai darbiniekiem ir konstatēta Covid -19  saslimšana;
  4. 48% aptaujāto uztrauc, ka jāstrādā ar bērniem, kuru vecāki ir iesaistīti Covid-19 mazināšanas pasākumos;
  5. 64% aptaujāto uzskata, ka viņam šobrīd, atrodoties darbā pirmsskolas izglītības iestādē, ir palielinājies risks saslimšanai ar COVID-19;
  6. 77% aptaujāto uzskata, ka dežūrgrupu pakalpojumus būtu jānodrošina tikai ārkārtas situācijā noteiktu profesiju vecāku bērniem;
  7. 14% dežūrgrupās nodarbināto aptaujāto pedagogu, lai  nokļūtu uz darbu ir spiesti izmantot sabiedrisko transportu, kurā ir lielākas inficēšanās iespējas ar Covid-19 vīrusu;

“Reālā situācija pierāda, ka bez dežūrgrupām nevaram iztikt. IZM vadība birokrātiski “spēlē futbolu” un aicina mūs jautājumus risināt ar pašvaldībām, jo tās finansē pirmsskolas. Nevajadzētu turpināt dalīt pedagogus, par kuriem jārūpējas pašvaldību un valsts līmenī. Īpaši tagad būtu valsts līmenī jāparūpējas arī par pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošo papildus atbalstu, veselības drošību. Nepietiekams un nesavlaicīgs atbalsts pakļauj riskam inficēties ar COVID-19 mūsu pašus mazākos bērnus, viņu ģimenes un pirmsskolu darbiniekus, kā arī viņu ģimenes. Ja no 4 miljardiem eiro nevar atrast naudu pirmskolu dežūrgrupām, pašu mazāko lielākai drošībai, tad …tas gan jau ir vairāk kā nožēlojami,” uzsver LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

Daļa pedagogu un tehnisko darbinieku ir Covid-19 vīrusa vecuma riska grupā, jo Latvijā pedagogu vidējais vecums ir 48 gadi, turklāt 51 % ir vecumā virs 50 gadiem (OECD vidējais rādītājs – 34 %). Aptaujā piedalījās 29% aptaujāto vecuma grupā 40-49 gadi, 29% vecuma grupā 50-59 gadi, 8% vecuma grupā 60 un vairāk gadi.

LIZDA uzskata, ka bērnu uzraudzības pakalpojumu, prioritāri, dežūrgrupās jānodrošina nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 preventīvajos, organizatoriskajos vai seku likvidācijas pasākumos. 30% aptaujāto uzskata, ka pilnībā būtu jāpārtrauc dežūrgrupas pakalpojumi pirmsskolas izglītības iestādēs turpmākajā valdības noteiktajā ārkārtas situācijas laikā.

LIZDA informē, ka tiks iesniegti papildus priekšlikumi pēc pētījuma visu datu apkopošanas, lai varētu nodrošināt drošāku darba vidi un kvalitatīvāku attālināto mācību procesu pirmsskolas izglītības iestādēs ārkārtas situācijas apstākļos.

LIZDA vēstule IZM, MK šeit!