Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Aicina pašvaldības piešķirt vismaz vienreizēju piemaksu izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem par darbu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos

Ar Ministru kabineta 2022.gada 17.marta rīkojumu Nr.189 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” no valsts budžeta ir piešķirts papildus finansējums 8 798 402 euro apmērā vienreizēju piemaksu par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos 2022./2023.mācību gada otrajā semestrī izmaksai izglītības iestāžu pedagogiem, skolotāju palīgiem un personām, kas sniedz bērnu uzraudzības (aukles) pakalpojumu, kā arī augstākās izglītības iestāžu akadēmiskajam personālam.

No valsts budžeta līdzekļiem diemžēl nekādas piemaksas netiek paredzētas izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem (izņemot skolotāju palīgus un personas, kas sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumu), kuru darbs, lai nodrošinātu izglītības pakalpojuma nepārtrauktību augsta epidemioloģiskā riska apstākļos, 2021./2022.mācību gadā ir bijis saistīts ar palielinātu darba apjomu (regulāras dezinfekcijas, testēšana, pastiprināta epidemioloģisko prasību ievērošanas uzraudzība izglītojamiem, palielināts administratīvais slogs dažādu ar epidemioloģisko drošību saistītu dokumentu sagatavošanā utml.), kā arī ar paaugstinātu risku darbinieka drošībai un veselībai un ar paaugstinātu psiholoģisko slodzi.

Ņemot vērā minēto, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina pašvaldības izvērtēt iespēju piešķirt vismaz vienreizēju piemaksu izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos 2021./2022.mācību gadā, kā arī izsaka pateicību tām pašvaldībām, kas šādas piemaksas izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem ir nodrošinājuši.