Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA ceļ trauksmi par budžeta vietu samazinājumu pedagoģijas studiju programmās 2022. gadā.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība nosūtījusi vēstuli Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājam, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas priekšsēdētājam, kā arī virknei parlamenta deputātu, nozares ministrijai un Latvijas augstskolām par satraucošo situāciju ar budžeta vietu samazinājumu pedagoģijas studiju programmās 2022. gadā.

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) lūdz steidzami sasaukt Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdi, lai vērstu lēmējvaras, izpildvaras un pārējo iesaistīto pušu uzmanību uz to, ka ikgadējā budžeta vietu sadalījumā Latvijas augstākās izglītības institūcijās 2022. gadā samazināts budžeta vietu skaits pedagoģijas studiju programmās.
LIZDA vairākkārtīgi ir iestājusies par to, ka izglītības un pedagoģijas programmās studējošajiem nepieciešams lielāks valsts atbalsts studiju finansēšanas, kreditēšanas, stipendiju un citos jautājumos, lai spētu atjaunot pedagoga darba prestižu, piesaistītu vairāk jauniešu pedagoģijas studijām, un perspektīvā mazinātu skolotāju trūkumu Latvijas skolās.
Lūgums deputātiem iepazīties ar pielikumu – “Budžeta vietu sadalījums augstākās izglītības institūcijās 2022.gadam”, vēršot uzmanību studiju virziena “Izglītība un pedagoģija” programmās plānoto budžeta vietu samazinājumam pa līmeņiem augstskolās. LIZDA aicina deputātus, izpildvaras un augstskolu pārstāvjus pārrunāt pedagoģijas studiju programmu budžeta vietu aktualitātes, lai vienotos par saprātīgu, uz nākotni vērstu risinājumu pedagoga profesijas apguvei augstskolās.