Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA cer, ka Saeimā nepieļaus pirmsskolas pedagoga bakalaura programmu degradēšanu Latvijā

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) nosūtījusi vēstuli Saeimai un vairākām nevalstiskajām organizācijām ar aicinājumu nepieļaut akūta darbaspēka trūkuma risināšanu, nosakot nepietiekamas izglītības prasības pedagogiem, kas var apdraudēt jaunā kompetencēs balstītā izglītības satura īstenošanu. LIZDA uzskata, ka Latvijā ir jāparedz iespēja iegūt vienlaicīgi bakalaura grādu izglītībā un pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju apgūstot visas darbam nepieciešamās profesionālās zināšanas un kompetences.

Analizējot Profesijas standarta Skolotājs projektu LIZDA secināja, ka pirmsskolas skolotājiem var būt nepietiekamas prasmes, attieksmes, profesionālās zināšanas un kompetences, lai īstenotu jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas un iekļaujošu izglītību. LIZDA pauda bažas, ka turpmāk var tikt apdraudēta pirmsskolas izglītības attīstība un pētniecība Latvijā.

Ja tiktu pieņemts profesijas standarta Skolotājs projekts esošajā versijā, tad skolotājiem turpmāk Latvijā būtu liegta iespēja vienlaicīgi iegūt bakalaura grādu izglītībā un pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju. Programma paredz tikai kopīgu pirmsskolas un sākumskolas skolotāja kvalifikāciju. Pirmsskolas skolotājam, kurš vēlētos iegūt bakalaura grādu, 3. un 4. kursā obligāti būtu jāapgūst sākumskolas skolotāja kvalifikācija un jādodas praksē uz sākumskolu, tādā veidā netiktu padziļinātas profesionālās zināšanas un kompetences tieši pirmsskolas izglītībai būtiskos un aktuālos jautājumos. Pirmsskolas skolotājiem tiktu liegta iespēja par valsts budžeta līdzekļiem iegūt profesionālā bakalaura grādu pirmsskolas izglītībā.

LIZDA aicina šo jautājumu izskatīt Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas sēdē.

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga norāda, ka pedagoģijas studiju programmas ir jāpilnveido, taču nav pieļaujama pirmsskolas pedagoģijas studiju programmas kvalitātes pazemināšana. “Pirmsskola ir pamatu pamats, ko vairākkārt uzsver arī starptautiskās organizācijas, ka Latvijā tieši jāstiprina pirmsskolas izglītības posms. IZM vēlas īstenot projekta ietvaros pilnīgi pretēju virzienu. Tas nav pieļaujams. Mēs nevēlamies pieļaut profesijas prestiža graušanu, prasību pazemināšanu, kas var ietekmēt negatīvi gan pirmsskolas vadlīniju īstenošanu, izglītības kvalitātes monitoringa rādītājus, iekļaujošas izglītības īstenošanu, mikrovidi kolektīvos, zemāku darba algu divgadīgās programmas absolventiem,” uzsver LIZDA priekšsēdētāja I. Vanaga un piebilst, ka LIZDA aicinās iesaistītās puses diskutēt par  priekšlikumiem – iespējams par papildus prasībām šīs studiju programmas reflektantiem, kvalifikāciju – skolotāja palīgs. LIZDA ir gatava apspriest priekšlikumus un meklēt kompromisus.

LIZDA, iepazīstoties ar citu valstu pieredzi, secina, ka Igaunijā un Lietuvā pirmsskolas skolotājiem jāiegūst bakalaura grāds, bet Somijā maģistra grāds, no kuriem 3 gados iegūst bakalaura grādu pirmsskolas izglītībā un divus gadus maģistratūrā studē speciālo izglītību pirmsskolā.

Uzziņai:

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās apakšpadomes (PINTSA) 8. aprīļa elektroniskajā sēdē pieņemts lēmums atlikt profesijas standarta Skolotājs saskaņošanu. Projekts līdzšinējā redakcijā radīja riskus turpmākai kvalitatīvai pirmsskolas izglītības īstenošanai un pirmsskolas skolotāja profesijas prestiža pazemināšanai. Turpmāk projekta izstrādē iesaistītajā pusēm jāvienojas par standarta redakciju un profesionālās kvalifikācijas “Skolotājs” izglītības saturu.

 LIZDA vēstule par izglītības un kvalifikācijas prasībām pirmsskolas izglītības skolotājiem šeit!