Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA: Covid-19 krīzes ietekmē ir apdraudēta kultūras jomas, humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu īstenošana

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) biedri – pētnieki augstskolās un zinātniskajās institūcijās – norāda uz vairākām problēmām zinātniskajā darbībā, kas radušās Covid-19 krīzes ietekmē. Tostarp, apdraudēta ir vairāku humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu īstenošana, apdraudēta ir pētījumu īstenošana kultūras nozarē. Strādājot attālināti, ne visiem pētniekiem ir pieejama darba vajadzībām piemērota datortehnika, nav skaidrības, vai nākamgad netiks samazināts bāzes finansējums. LIZDA aicina zinātnē nodarbināto problēmjautājumus tuvākajā laikā skatīt Saeimā.    

Pētniecībai ir būtiska loma tautsaimniecības attīstībā, īpaši ārkārtējās situācijas laikā tas apstiprinās. Politikas veidotāju un nozares organizāciju diskusiju ietvaros par COVID – 19 tiek izteikts atbalsts pētniecības platformas izveidei, zinātnes pārstāvju darba mobilizācijai, lai risinātu aktuālos jautājumus un varētu veikt pētniecību ilgtermiņā. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka Latvijas zinātnes nozīmīga sastāvdaļa ir arī  sociālās, humanitārās un  kultūras jomas, kas pašreizējās situācijas kontekstā joprojām ir apdraudētas. Visām zinātņu nozarēm neskaidri ir jautājumi, kas saistīti ar nākamā gada zinātnes bāzes finansējuma aprēķināšanu – vai tiks ņemti vērā objektīvie, krīzes radītie apstākļi, samazināts rezultātu sniegums.

 Aptaujājot LIZDA biedrus – pētniekus augstskolās un zinātniskajos institūtos, izkristalizējas vairāki problēmjautājumi, kurus nepieciešams risināt:

  • Projektu ietvaros būs problemātiski atskaitīties (gan finansiāli, gan rezultatīvi) par dalību starptautiskās un vietējās zinātniskās konferencēs, kuras pašlaik visas ir atceltas vai pārceltas.
  • Atsevišķu humanitāro un sociālo zinātņu jomas projektu īstenošanas gaita ir apdraudēta, piemēram,  nevar tikt izmantota intervēšanas metode, kurai ir būtiska nozīme sociālo zinātņu un humanitāro pētījuma rezultātu sasniegšanā.
  • Apdraudēta ir arī pētniecība kultūras nozarē – pārtraukti visi mūzikas un teātru aktuālie procesi, līdz ar to nevar tikt veidoti apskati, recenzijas, pētījumi par jaunāko mūzikas un teātra jomā.
  • Saistībā ar arhīvu slēgšanu uz nenoteiktu laiku, zinātniekiem ir apgrūtināta pieeja arhīvu materiāliem, apstājies arī šāda veida izpētes darbs.
  • Strādājot attālināti, ne visiem zinātniekiem ir pieejama  darba vajadzībām piemērots, ar nepieciešamajām  programmām aprīkots dators un ātrs internets, kas nepieciešams veicot pašreiz esošo apjomīgo darbu no mājām. Zinot, ka zinātnes bāzes finansējums,  un līdz ar to arī ikmēneša atalgojums, ir nestabils un nepietiekošs, nav bijusi iespēja no personīgajiem līdzekļiem regulāri atjaunot datortehniku. Priekšlikums ir rast iespēju  nodrošināt atbalstu zinātnieku pilnvērtīgākai attālinātā darba veikšanai, kompensējot izdevumus, kas radušies izmantojot privātās tehnoloģijas (telefons, dators, programmatūra, vebkamera, mikrofons, u.c.).

LIZDA vērš uzmanību, ka rezultatīvo rādītāju  izpilde zinātniskajiem institūtiem par 2020. gadu būs daudz zemāka. Tāpēc nav skaidrs  kā zinātniskajiem institūtiem, augstskolām tiks aprēķināts zinātniskais bāzes finansējums nākamajam, 2021. gadam, ņemot vērā iepriekšējā gada izpildi.

LIZDA priekšsēdētāja INGA VANAGA:

“Kopumā zinātnes loma nav novērtēta gadiem, un arī finansējums nav piešķirts daudzu gadu garumā pietiekamā apmērā, kā nosaka spēkā esošie normatīvie akti. Jācer, ka politikas veidotājiem šis piemērs, ko ir paveikuši zinātnieki tik īsā laikā un ar tik pieticīgiem resursiem Covid-19 radīto problēmu risināšanā, liks pārvērtēt zinātnes nozīmīgumu. Mēs varam lepoties ar mūsu zinātniekiem un šis ir vispiemērotākais laiks, lai palielinātu finansējumu zinātnei, atbalstītu zinātniekus, kuri sadarbībā ar uzņēmējiem var radīt jaunus produktus, kas savukārt palīdzēs atkopties mūsu ekonomikai. Nedrīkst aizmirst arī par tādām zinātnes jomām, kurās darba rezultāts nav tirgū realizējama prece, pakalpojums, bet tām ir būtiska loma sabiedrības pilnvērtīgā funkcionēšanā, attīstībā.”

LIZDA lūdz zinātnē nodarbināto problēmjautājumus izskatīt attālinātā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas sēdē, uzaicinot visus ieinteresēto pušu pārstāvjus.

Arodbiedrība jau ir saņēmusi Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas priekšsēdētāja Ilmāra Dūrīša atbildi, ka šie jautājumi tiks skatīti kādā no tuvākajām apakškomisijas sēdēm.

FOTO: lifewire.com