Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA gatavojas piketam un aicina nevalstiskās organizācijas paust atbalstu piketa prasībām

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 18. augustā no plkst. 9.30 līdz plkst. 10:30 pie Ministru kabineta (Liepu alejā) organizēs izglītības un zinātnes darbinieku piketu. Pikets tiek rīkots pamatojoties uz LIZDA  Padomes ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu, jo tikšanās laikā ar Ministru prezidentu Arturu Krišjāni Kariņu un izglītības un zinātnes ministri Ilgai Šuplinsku netika gūts nepārprotams apliecinājums tam, ka augstākās izglītības iestāžu pedagogi saņems likumā garantēto atalgojuma palielinājumu 2020./2021. mācību gadā.*

 

Piketējot LIZDA pieprasīs Saeimai un valdībai pildīt:

 

  1. Izglītības likuma 53. panta trešu daļu: “Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta (turpmāk – MK) apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā” ,
  2. “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim”, kas apstiprināts ar 2018. gada 15. janvāra MK rīkojumu Nr. 17,
  3. Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai, 127.1 pasākumā deklarēto uzdevumu: “Turpināsim palielināt pedagoģiskā un akadēmiskā personāla atalgojumu un pilnveidosim atalgojuma modeli, tai skaitā pirmsskolas pedagogiem.” un tā sasniedzamo mērķi “3) Nodrošināta pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanas grafika izpilde, sākot ar 2019. gada septembri.”
  4. Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam noteikto, ka izglītībā strādājošo vidējā darba alga (bruto) salīdzinājumā ar vidējo darba algu valstī – 2020. gadā ir vienāda.

 

 

 

LIZDA nosūtījusi vēstuli Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienībai, augstākās izglītības un zinātnes nevalstiskajām organizācijām ar aicinājumu būt vienotiem un neatlaidīgiem, pieprasot ievērot spēkā esošos normatīvos aktus un nodrošināt pedagogiem cienīgu, konkurētspējīgu atalgojumu salīdzinājumā ar citām intelektuālajām profesijām, kas atbilst pedagogu veiktajam darbam un atbildībai, izglītojot un audzinot paaudzi, kas veido Latvijas šodienu un nākotni. Vienlaikus LIZDA nosūtījusi vēstuli Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājam Arvilam Ašeradenam, premjeram A.K. Kariņam, finanšu ministram Jānim Reiram, izglītības un zinātnes ministrei I. Šuplinskai, visām Saeimas frakcijām ar aicinājumu ierasties piketā un tikties ar LIZDA pārstāvjiem, lai konstruktīvi pārrunātu risinājumus LIZDA organizētā piketa prasībām par pedagogu darba samaksas paaugstināšanu augstākās izglītības iestāžu pedagogiem, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

LIZDA pateicas Saeimai un valdībai par piešķirtajiem 8,2 miljoniem eiro, kas nodrošinās pedagogu zemākās darba algas likmes paaugstināšanu no 750 eiro līdz 790 eiro. Tas nodrošinās darba algas paaugstinājumu lielākajai daļai pedagogu, taču augstākās izglītības iestāžu pedagogi tiks diskriminēti. LIZDA aicina ievērot Latvijas Republikas Satversmes 91 panta noteikto: “91.Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas”.

Atgādinām, ka augstākās izglītības iestāžu pedagogiem bija jānodrošina atalgojuma paaugstinājums no 2020.gada 1.janvāra, piešķirot 1,15 miljonus eiro, bet valsts budžetā tam netika ieplānots finansējums. Sarunu gaitā ar Izglītības un zinātnes ministriju un MK sēdē LIZDA piedāvāja kompromisa risinājumu, piešķirt 383 777 eiro normatīvajos aktos paredzētajam zemākās darba algas likmes paaugstinājumam no 2020.gada 1.septembra. Diemžēl iepriekšminētais finansējums normatīvo aktu izpildei un vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanai pret visiem pedagogiem netika piešķirts.

LIZDA vēstule LBAS un augstākās izglītības un zinātnes nevalstiskajām organizācijām šeit!

LIZDA vēstule Saeimai un valdībai šeit!

*LIZDA protesta akciju atcels, ja politiķi izpildīs piketa prasības.