Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA informē Eiropas Komisiju par likumu un rekomendāciju nepildīšanu

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vēstulē Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamenta deputātiem uzsver, ka plānotais valsts finansējums, kas paredzēts izglītībai un zinātnei 2020. gada budžetā, ir nepietiekošs. Vēstulē arī uzsvērts, ka Latvijā jau gadiem netiek pildīti likumi, kā arī Eiropas Komisijas rekomendācijas. Atbalstu LIZDA vēstulē izteiktajām  prasībām paudusi Eiropas arodbiedrību Izglītības komiteja (ETUCE).

Vēstulē LIZDA akcentē, ka jau gadiem Latvijā netiek pildītas Izglītības likuma, Augstskolu likuma un Zinātniskās darbības likuma normas, kas paredz finansējuma pieaugumu izglītībai un zinātnei.  Tādejādi netiek pildītas arī Eiropas Komisijas rekomendācijas par finansējuma palielināšanu izglītībā un pētniecībā.

“Izstrādājot budžetu, prioritāri jāņem vērā Latvijā spēkā esošie normatīvie akti. Nedrīkst pieļaut tiesisko nihilismu. Būtiski, ka arī Eiropas Komisija vairākus gadus pēc kārtas rekomendē ieguldīt finansējumu valsts attīstībā, piešķirot vairāk finansējumu zinātnei. Tātad arī EK aicina pildīt Latvijā spēkā esošu likumu, taču tas netiek darīts. EK saskaņo Latvijas valsts budžetu, tāpēc vērsīsim uzmanību, lai sarunās ar valdības pārstāvjiem tiek aktualizēta EK rekomendāciju ieviešana. Jācer, ka EK rūp tās statuss, loma un prestižs, un ka stingrāk sekos savu vairākkārtējo rekomendāciju izpildei Latvijā,” uzsver LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

LIZDA uzskata, ka Eiropas Komisijai būtu nepieciešams iniciēt diskusijas ar Latvijas valdību ikgadējā un vidēja termiņa budžeta saskaņošanas procesā. Izglītībai un zinātnei atbilstošs valsts budžeta finansējums ir jāiekļauj budžeta projektā, kā to nosaka Latvijas likumi. LIZDA pieprasa Saeimai un valdībai pildīt valstī pieņemtos likumus, Ministru kabineta lēmumus, kā arī Eiropas Komisijas rekomendācijas, lai nodrošinātu tiesiskumu, pilnvērtīgu uzsākto reformu īstenošanu, valsts attīstību veicinošu finansējumu izglītībai un zinātnei.

Svarīgi uzsvērt, ka LIZDA saņēmusi atbalsta vēstuli no Eiropas arodbiedrību Izglītības komitejas (ETUCE).

LIZDA vēstule EK

LIZDA vēstule ETUCE