Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA ir kategoriski pret policijas klātbūtni eksāmenos

Plašsaziņas līdzekļos izskanējusi informācija*, ka Valsts policija (VP) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra (VISC) pārstāvjiem centralizēto eksāmenu laikā skolās veiks preventīvus pasākumus ar mērķi novērst centralizēto eksāmenu uzdevumu prettiesisku izpaušanu. LIZDA kategoriski iebilst pret policijas klātbūtni eksāmenos, jo tas var palielināt stresu skolēniem  un  negatīvi ietekmēt rezultātus.

Publikācijas presē Valsts policijas pārstāvji atsaucas uz iepriekšējo gadu statistiku. 2019. gadā uzsākti četri kriminālprocesi par centralizēto eksāmenu prettiesisku izpaušanu,  2018. gadā vienā un 2017. gadā divos gadījumos.

LIZDA vērš uzmanību, ka tie ir tikai daži gadījumi, kas ir ļoti mazs procents no visām izglītības iestādēm, kurās tiek organizēti centralizētie eksāmeni. Ministru kabineta noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību nosaka, ka centralizētajā eksāmenā piedalās novērotāji, kas var būt no VISC, pašvaldības norīkots citas izglītības iestādes pedagogs vai pašvaldības izglītības pārvaldes norīkots atbildīgais darbinieks, kura pienākumos ir uzraudzīt eksāmenu norises atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. LIZDA nav skaidrs, kādēļ šobrīd eksāmenu norisē ir jātērē vēl papildus valsts resursi – jāiesaista Valsts policija.

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja:

“Vai tiešām par maz darba gan VISC, gan policijai??? Dažu pedagogu dēļ šāda ambrāža. Varbūt pedagogi varēs aicināt policistus stāvēt blakus politiķiem, kad viņi balso, nepildot spēkā esošus likumus?! Atraduši lielākos noziedzniekus – pedagogus. VISC neuzticēšanās un metodes ir “apbrīnojamas”. Drošībai ir jābūt, bet savādāk tas jānodrošina. Turklāt centralizētajos eksāmenos ir novērotāji, tad kāda loma ir viņiem? Šāda VISC un Valsts policijas akcija ir klaja neuzticēšanās skolēniem, pedagogiem, izglītības un zinātnes ministrijas  padotības un pašvaldības kontrolējošām institūcijām, novērotājiem, pedagoga profesijas prestiža graušana. Eksāmeniem ir jābūt svētkiem un bez policijas klātbūtnes!”

Šobrīd, kad skolās ir jānodrošina eksāmenu norise atbilstoši arī visiem epidemioloģiskajiem nosacījumiem valstī, šādi paziņojumi tikai vairo spriedzi un stresu izglītības iestādēs, kā arī negatīvi ietekmē pedagoga profesijas prestižu.

LIZDA aicina VISC ieguldīt resursus savlaicīgai mācību programmu paraugu, kvalitatīvu mācību līdzekļu  izstrādei, pedagogu profesionālā un metodiskā atbalsta nodrošināšanai, jaunā satura īstenošanas uzsākšanai, lai pedagogi varētu veltīt visu savu uzmanību tiešajam darbam klasē un kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus, nevis nelietderīgi tērēt valsts resursus un vairot spriedzi sabiedrībā un izglītības iestādēs.

*https://www.tvnet.lv/6983616/policija-sogad-uzmanis-ka-norisinas-centralizetie-eksameni?utm_source=facebook.com&fbclid=IwAR0lmFd63tSyO5LJg3MJvGFKpRhNsG5U7nq3VUlasZkSuhnEAfzzF5DoWzQ

LIZDA vēstule IZM šeit!