Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA izsaka atbalstu kolēģiem Ungārijā

Ungārija pieņēmusi pretrunīgi vērtētu izglītības likumu, neskatoties uz izglītības arodbiedrību protestiem. Ungārijas likumdevēji 2023. gada 4. jūlijā pieņēma pretrunīgi vērtētu likumprojektu un Izglītības darbinieku arodbiedrības ir paziņojušas, ka tūkstošiem skolotāju šī iemesla dēļ gatavi pamest profesiju. Likumprojekts tika nobalsots, pienācīgi neapspriežoties ar arodbiedrībām. Jaunais likums, kas maina izglītības darbinieku juridisko statusu, stāsies spēkā 2024.gada 1.janvārī.

Šis tiesību akts atņem izglītības darbiniekiem daudzas viņu tiesības. Tas ievieš jaunu disciplināro režīmu, kas paredz algu izmaksu apturēšanu, vienlaikus pagarinot darba stundu skaitu. Turklāt viņi varētu tikt sodīti vai atlaisti, ja viņi atklāti kritizēs izglītības sistēmu. Papildus tam likums saīsina uzteikuma termiņu par darba līgumu uzteikšanu, pagarina uzteikuma termiņu un ievieš kolektīvās atlaišanas jēdzienu.

ETUCE pauž nepārprotamu solidaritāti ar savām dalīborganizācijām – Ungārijas Skolotāju arodbiedrību (PSZ), Skolotāju Demokrātisko arodbiedrību (PDSZ), Zinātnisko darbinieku Demokrātisko arodbiedrību (TDDSZ) un Augstākās izglītības darbinieku arodbiedrību (FDSZ). ) – un to uzssākto kampaņu par jaunā izglītības likuma pārskatīšanu.

Arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) neatbalsta pretrunīgi vērtēto Ungārijas likumdevēju pieņemto izglītības likumu, neskatoties uz izglītības arodbiedrību protestiem. LIZDA savā atbalsta vēstulē kolēģiem Ungārijā norāda – nav pieļaujams, ka tiesību akti ierobežo tiesības, ievieš jaunu disciplināro režīmu, algu izmaksu pārtraukšanu un darba laika pagarināšanu, kā arī samazina darba līgumu nosacījumus un ievieš kolektīvās atlaišanas jēdzienu. LIZDA uzskata, ka izglītības arodbiedrību izslēgšana no profesionālajām konsultācijām ignorē demokrātiskos procesus, arodbiedrību pārstāvēto profesionāļu pieredzi.

ETUCE apņēmīgi atbalsta savas dalīborganizācijas to prasībā stiprināt arodbiedrību tiesības Ungārijā pret tendenci tās samazināt, nosakot obligātus arodbiedrību organizācijas sliekšņus kā prasību sarunām. Izslēdzot izglītības arodbiedrības no profesionālajām konsultācijām, tiek ignorētas to darbinieku zināšanas un pieredze, kurus pārstāv viņu arodbiedrības. ETUCE atkārtoti uzsver, ka izglītības arodbiedrībām ir divējāda loma, pārstāvot izglītības darbinieku nodarbinātības un sociālās intereses, kā arī profesionālos jautājumus, kas ir skolotāju profesionāļu darba pamatā un centrā.

Jāpiebilst, ka Ungārija ir viena no valstīm ES, kurā ir visvecākais skolotāju skaits un vislielākais skolotāju trūkums. Skolotāju algas ir vienas no zemākajām Eiropas Savienībā. Neto alga gandrīz nepārsniedz 550 eiro un