Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA izsaka pašvaldībām un Izglītības pārvaldēm pateicību par sapratni un aicina izvērtēt iespējas kompensēt darbiniekiem streika laikā nesaņemto darba samaksu

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) nosūtījusi vēstuli Latvijas pašvaldībām un Izglītības pārvaldēm, norādot, ka novērtē un izsaka pateicību par izrādīto sapratni un atbalstu izglītības un zinātnes nozares darbiniekiem, kuri piedalījās gājienā un streikā par to, lai valdība uzņemas atbildību par lemto, likuma un Ministru kabineta lēmumu izpildi un  izpildītu 2022.gada 12.septembrī pieteiktā streika panākto vienošanos.

Pašvaldību un Izglītības pārvalžu sapratne par streiku un kopumā par situāciju nozarē arodbiedrībai un ikvienam pedagogam bija ļoti būtiska. Ar šo atbalstu un lielo nozarē strādājošo pārstāvniecību tika panākts, ka:

  1. piešķirti papildus 16 miljoni EUR pedagogu darba samaksas pieauguma grafikam laika periodā no 2023. gada septembrim līdz 2023. gada decembrim;
  2. no 2024. gada 1. janvāra un no 2025. gada 1. janvāra būs nākamais darba samaksas paaugstinājums, jo pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks paredzēts no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim.
  3. darba slodzes balansēšana tiek uzsākta visām pedagogu grupām no 01.09.2023. Taču neesam guvuši pilnīgu pārliecību par aprēķiniem darba slodzes balansēšanā, tāpēc nevaram uzskatīt, ka visa streika vienošanās izpildīta.

Jāatgādina, ka 15. maijā LIZDA plāno organizēt sanāksmi ar Izglītības pārvaldēm, lai gūtu pārliecību, ka paredzētais finansējums ir pietiekams gan pedagogu darba samaksas pieauguma grafikam, gan slodzes balansēšanai visām pedagogu grupām. Tāpat LIZDA pieprasīs Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) iesniegt aprēķinus par slodzes balansēšanu. Pamatojoties uz konstatēto informāciju par aprēķiniem no IZM un izglītības pārvaldēm, LIZDA Padome lems par tālāko rīcību.

Izglītības un zinātnes nozarē strādājošie ir galvenais resurss, lai tiktu nodrošināta Izglītības likumā noteiktā mērķa izpilde – nodrošināt katram Latvijas iedzīvotājam iespēju attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un attīstītu personību, demokrātiskas Latvijas valsts un sabiedrības locekli. Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai nepieciešams enerģisks, radošs un motivēts pedagogs, kurš ir pārliecināts par savu nodarbinātības stabilitāti, saņem cienīgu darba samaksu, var atļauties sabalansēt darbu ar privāto dzīvi, jo darba pienākumus var paveikt darba vietā un darba laikā. LIZDA uzskata, ka jāspēj rast risinājums savstarpējā sadarbībā, tāpēc šajā izaicinājumu laikā ir ļoti svarīgs pašvaldību atbalsts.

LIZDA aicina pašvaldības novērtēt nozares darbinieku dalību streikā, iestājoties par savām tiesībām,  un izvērtēt iespējas kompensēt darbiniekiem streika laikā nesaņemto darba samaksu, jo saskaņā ar MK 2022.gada 21.jūnija noteikumu Nr.376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 22.punktu, ja pašvaldību pārskatos, kas iesniedzami līdz 20. janvārim, uzrādītais atlikums pārsniedz vienu procentu no pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas iepriekšējā budžeta gadā, ministrija samazina mērķdotāciju pārsniegtās summas apmērā laika periodam no kārtējā budžeta gada 1. septembra līdz 31. decembrim.