Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA izsaka priekšlikumus 2021. gada valsts budžetam un vidēja termiņa budžetam 2021., 2022. un 2023. gadam

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)  izstrādājusi savus priekšlikumus prioritārajiem pasākumiem likumprojektos “Par valsts budžetu 2021. gadam” un “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam”

 

LIZDA nosūtījusi vēstuli Saeimas Izglītības kultūras un zinātnes komisijai, Saeimas frakcijām un pie frakcijām nepiederošo deputātu grupai, aicinot budžeta likumprojektos noteikt šādus prioritāros pasākumus:

  1. pieprasīt papildus finansējumu kompetencēs balstītā izglītības satura ieviešanai , 5., 8. un 11. klasēs un īstenošanai 1., 4., 7., 10. klasēs, jo ir nepieciešams paredzēt pedagoga slodzē apmaksātu darba laiku mācību līdzekļu izveidošanai, mācību procesa plānošanai un pedagogu savstarpējai sadarbībai (22 milj. euro);
  2. nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu daļēju darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta bērnu no 1,5 gadu vecuma nodarbinātajiem pedagogiem (21,5 milj. euro no kopējiem 86 euro, ko finansē pašvaldības) ;
  3. nodrošināt papildus finansējumu augstskolu asistenta amata zemākās darba algas likmes pielīdzināšanai vispārējās izglītības pedagogu zemākai darba algas likmei (905 tūkst. euro);
  4. pieprasīt finansējumu Zinātniskās darbības likuma 33. panta otrās daļas pakāpeniskai nodrošināšanai (ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no iekšzemes kopprodukta) (40 milj. euro);
  5. pieprasīt finansējumu Valsts pētījumu programmām no attiecīgās nozaru ministrijas atbilstoši Zinātniskās darbības likuma panta 2.daļā noteiktajam (10 milj. euro);
  6. turpināt īstenot sociālā atbalsta programmu pedagogiem, kuri zaudē darbu skolu tīkla optimizācijas rezultātā, kā arī paplašināt attiecīgās programmas saņēmēju loku (300 tūkst. euro);
  7. nodrošināt papildus finansējumu atbilstoši MK noteikumu projektam «Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām»: 1) nepieciešams palielināt atbalsta personāla – logopēda amata likmju finansēšanu no valsts budžeta (3,6 milj. euro), 2) nepieciešams panākt, lai no valsts budžeta mērķdotācijas tiktu finansēti visi bērni pirmsskolas speciālās izglītības programmās, t.sk. arī bērni līdz 5 gadu vecumam (1 milj. euro);
  8. pieprasīt finansējumu pedagogu digitālo prasmju pilnveides apmācību finansēšanai no valsts budžeta, lai vēl kvalitatīvāk un mūsdienu prasībām atbilstošāk  nodrošinātu attālināto mācību procesu izglītojamajiem visās izglītības pakāpēs (500 tūkst. euro);
  9. nodrošināt finansējumu, lai izveidotu “zinātnes vēstnieka” amatu Latvijas zinātnes interešu pārstāvniecībai Eiropas Komisijā (piedaloties konferencēs, darba grupās, tiekoties ar ierēdņiem un amatpersonām, utt.) līdzīgi, kā tas ir Igaunijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Svarīgi, lai ES līmenī ir aktīvi pārstāvētas Latvijas zinātnes intereses un veicināta sadarbība inovāciju attīstībai, kas sekmēs valsts tautsaimniecības attīstību (45 tūkst. euro);
  10. nodrošināt finansējumu pedagogiem ar attālināto darbu saistīto izdevumu segšanai, atbilstoši likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” sagatavotajiem grozījumiem, ar kuriem plānots noteikt darba devēja kompensācijas par darbinieku izdevumiem saistībā ar attālināto darbu: darba vietas aprīkojuma nolietojumam (dators, programmatūra, darba galds u.tml.), mazvērtīgajiem priekšmetiem (kancelejas preces utt.), komunālajiem maksājumiem, abonēšanas maksai, tālrunim, internetam (13 milj. euro).

 

LIZDA rosina, ka daļu finansējuma varētu nodrošināt no dokumentā “Valdības atbalstītie pasākumi Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai” plānotā finansējuma, kur norādīts, ka  izglītības un zinātnes nozarē tiek plānots kopējais finansējums 63.5 milj. euro –  “Pasākumi 2020-2021”.

 

LIZDA nosūtītā vēstule šeit.