Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA izsaka savus priekšlikumus 2021. gada valsts budžeta izstrādei

Ņemot vērā to, ka valdība ir sākusi darbu pie 2021. gada valsts budžeta un vidēja termiņa valsts budžeta izstrādes, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)  izstrādājusi savus priekšlikumus valsts galvenajam finanšu dokumentam.

 

 

INGA VANAGA, LIZDA priekšsēdētāja

“Ja vēlamies pārmaiņas, izaugsmi izglītības un zinātnes nozarē, tad jānodrošina atbilstošs finansējums. Prioritāri jāiegulda cilvēkresursā, nav pieļaujama normatīvo aktu nepildīšana. Jaunas iniciatīvas var atbalstīt tad, kad nauda rasta Izglītības likuma, Augstskolu likuma un Zinātniskās darbības likuma normu izpildei.”

 

 

LIZDA nosūtījusi vēstuli Pārresoru koordinācijas centram, Finanšu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Saeimas deputātiem, aicinot budžeta likumprojektos noteikt šādus prioritāros pasākumus:

  • pieprasīt finansējumu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika nodrošināšanai no 2021.gada 1.septembra un augstākās izglītības iestāžu mācībspēkiem – no 2021.gada 1.janvāra;
  • pieprasīt papildus finansējumu kompetencēs balstītā izglītības satura ieviešanai , 5., 8. un 11. klasēs un īstenošanai 1., 4., 7., 10. klasēs, jo ir nepieciešams paredzēt pedagoga slodzē apmaksātu darba laiku mācību līdzekļu izveidošanai, mācību procesa plānošanai un pedagogu savstarpējai sadarbībai;
  • nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu daļēju darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta bērnu no 1,5 gadu vecuma nodarbinātajiem pedagogiem;
  • nodrošināt papildus finansējumu augstskolu asistenta amata zemākās darba algas likmes pielīdzināšanai vispārējās izglītības pedagogu zemākai darba algas likmei;
  • pieprasīt finansējumu Zinātniskās darbības likuma 33. panta otrās daļas pakāpeniskai nodrošināšanai (ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no iekšzemes kopprodukta);
  • pieprasīt finansējumu Valsts pētījumu programmām no attiecīgās nozaru ministrijas atbilstoši Zinātniskās darbības likuma 35.panta 2.daļā noteiktajam;
  • nodrošināt papildus finansējumu atbilstoši MK noteikumu projektam «Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām»;
  • turpināt īstenot sociālā atbalsta programmu pedagogiem, kuri zaudē darbu skolu tīkla optimizācijas rezultātā, kā arī paplašināt attiecīgās programmas saņēmēju loku.

LIZDA iestājas par savu biedru tiesībām un interesēm, un vienmēr cenšas būt konstruktīvs sadarbības partneris. LIZDA aktīvi seko un savu iespēju robežās piedalās izglītības un zinātnes politikas veidošanas procesos. LIZDA vienmēr ir gatava aktīvai līdzdalībai un sadarbībai jautājumos, kas skar izglītības un zinātnes nozarē strādājošo intereses.