Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA izsludina konkursu “Pa vienam mēs lūdzam, kopā panākam”

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsludina konkursu “Pa vienam mēs lūdzam, kopā panākam”. Konkursa mērķis ir aicināt izglītības un zinātnes nozarē strādājošos iestāties LIZDA, lai pirmorganizācijās un institucionālajās arodorganizācijās palielinātos biedru skaits, kas dotu iespēju vēl aktīvāk, profesionālāk veidot sociālo dialogu nozarē. Lielāks biedru skaits nodrošina iespējas panākt ātrāku aktuālo jautājumu risināšanu, jo nozarē strādājošo LIZDA biedru dotais mandāts pirmorganizāciju un arodorganizāciju priekšsēdētājiem pārstāvēt kopīgās darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības, intereses ir spēcīgāks!
Ziemeļvalstu un Rietumeiropas valstu arodbiedrības izglītības nozarē ir pierādījušas, ka lielāks biedru skaits apliecina nozarē strādājošo spēku, solidaritāti, lielāku iespēju paaugstināt profesionālā darba dzīves kvalitāti, ātrāku aktuālo jautājumu risināšanu sākot no katra biedra darba vietas līdz starptautiskajam līmenim, kā arī tas nodrošina darba devēju un politiķu lielāku rēķināšanos ar arodbiedrības viedokli.
Jo būs lielāks biedru skaits LIZDA, jo veiksmīgāk mums izdosies panākt sabalansētu darba slodzi, cienīgāku darba algu, kvalitatīvāku un pieejamāku profesionālo atbalstu, paaugstināt pedagoga un zinātnieka profesijas prestižu, panākt augstāku minimālo darba samaksu, stiprināt nozarē strādājošo tiesību ievērošanu, veidot labāku psiholoģisko mikrovidi darba vietās! Jo mēs būsim skaitliski vairāk LIZDA, jo ātrāk panāksim labāku darba rītdienu katram un visiem kopā!
Dalībnieki: LIZDA iepriekš (līdz konkursa izsludināšanai) reģistrēta pirmorganizācija, institucionālā arodorganizācija; No jauna izveidota LIZDA pirmorganizācija, institucionālā arodorganizācija.
Dalību konkursā var pieteikt pirmorganizācija, institucionālā arodorganizācija, kurā ir vairāk kā 80% biedru no kopējā darbinieku skaita attiecīgajā pirmorganizācijā, institucionālajā arodorganizācijā.
Konkursā pieteikums var iesniegt:
  • LIZDA reģistrēta pirmorganizācija, institucionālā arodorganizācija, kurai pēdējo trīs gadu laikā bijis biedru skaits vairāk kā 80 % no kopējā darbinieku skaita attiecīgajā organizācijā;
  • LIZDA reģistrēta pirmorganizācija, institucionālā arodorganizācija, kurai konkursa laikā biedru skaits sasniedzis vairāk kā 80 % no kopējā darbinieku skaita attiecīgajā organizācijā;
  • No jauna izveidota LIZDA pirmorganizācija, institucionālā arodorganizācija, kurā iestājušies vairāk kā 80% no kopējā darbinieku skaita attiecīgajā organizācijā.
Lai piedalītos konkursā, dalībniekam jāiesūta konkursa pieteikuma veidlapa savam LIZDA arodorganizācijas priekšsēdētājam https://www.lizda.lv/kontakti/daliborganizacijas/.
Pieteikumā veidlapā jāaizpilda informācija par izglītības iestādes/ zinātniskā institūta nosaukumu, izglītības iestādē/zinātniskajā institūtā kopējo darbinieku un biedru skaitu, kā arī jāpievieno saraksts ar biedru vārdiem, uzvārdiem.
LIZDA arodorganizāciju priekšsēdētāji, pārbaudot konkursa pieteikuma veidlapā norādītos  datus par LIZDA biedriem un kopējo darbinieku skaitu, konkursa pieteikumus, kas atbildīs noteikumiem, nosūtīs uz LIZDA e-pastu: akcija@lizda.lv.
Pieteikumi konkursam jāiesūta līdz 2022.gada 11. maijam, lai varam LIZDA dibināšanas jeb dzimšanas dienā 2022.gada 19.maijā noteikt konkursa balvu ieguvējus.
Aicinām izmantot LIZDA mājaslapā pieejamo informāciju par LIZDA sasniegto, priekšrocībām un ieguvumiem, kļūstot par LIZDA biedru.
Balvu fonds:
Kopējais balvu fonds – 3000 EUR, no LIZDA attīstības fonda.
Ikviens konkursa dalībnieks piedalīsies izlozē, kurā būs iespējams laimēt vienu no desmit balvām 300 eiro vērtībā:
  • 5 balvas (katra 300 eiro vērtībā) konkursa dalībniekiem, kuriem pēdējo trīs gadu laikā biedru skaits ir virs 80% no izglītības iestādē/ zinātniskajā institūtā strādājošo skaita;
  • 5 balvas (katra 300 eiro vērtībā) konkursa dalībniekiem, kuriem izdevies panākt konkursa laikā biedru skaits virs 80% no izglītības iestādē/ zinātniskajā institūtā strādājošo skaits;
Balvu saņēmējus noteiks LIZDA Valdes locekļi.
Konkursa pieteikuma veidlapa
Konkursa nolikums
Jauna biedra iesniegums
LIZDA pakalpojumi