Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA Jēkabpils starpnovadu arodorganizācija un Jēkabpils pašvaldība noslēdz vienošanos par sadarbību

2019. gada 2. jūlijā Jēkabpils domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Jēkabpils starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Inga Ermansone parakstīja vienošanos par sadarbību.

Vienošanās mērķis ir veicināt sadarbību un sociālā dialoga attīstību starp pašvaldību un arodorganizāciju, kā arī veicināt savlaicīgu informācijas apmaiņu un abu pušu tikšanos jautājumos, kuros skartas izglītības nozarē strādājošo darbinieku profesionālās, sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses.

Līgums paredz arī sadarboties pedagoga profesijas prestiža celšanas jautājumos.

Šī parakstītā vienošanās noslēgta uz trim gadiem.

Foto: Jēkabpils pilsētas pašvaldība