Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA kategoriski iebilst aicinājumam svītrot no likumiem pantus par atalgojumu un bāzes finansējumu; lems par protesta akcijām

Trešdien, 11. decembrī sasaukta LIZDA Padomes sēde, kurā paredzēts lemt par protesta akcijām. LIZDA kategoriski iebilst aicinājumam svītrot no likumiem pantus par atalgojumu un bāzes finansējumu. 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā (LIZDA) uzsver: Izglītības likumā, MK lēmumā, valdības rīcības plānā, Izglītības attīstības pamatnostādnēs noteiktais pedagogu samaksas paaugstinājums ir smagu kompromisu rezultātā panāktais. Nav pieļaujama normu izslēgšana no Augstskolu likuma un Zinātniskās darbības likuma, kas nosaka, kādā apmērā ik gadu jāpalielina bāzes finansējums, to arī norāda Eiropas Komisija savos ieteikumos.  

“Tas ceļš līdz algu kāpinājuma grafika iekļaušanai likumā bija ļoti grūts un pedagogu saime to uztvēra kā vēsturisku panākumu. Ja tiek pieņemts lēmums algu paaugstināšanas grafiku ņemt ārā no likumiem – pedagogi, augstskolu mācībspēki, zinātnieki kļūs pilnībā atkarīgi tikai un vienīgi no valdošo politiķu labvēlības,” uzsver LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga. 

MK lēmumā  ir iekļauts pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes kāpums pirmsskolā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, interešu izglītībā, kā arī augstskolās un koledžās.  Algu paaugstināšanas grafiku iepriekšējā valdība pieņēma ar atrunu, ka grafikā iestrādātais īstenosies izpildoties konkrētiem faktoriem. Proti, jābūt valsts ekonomiskajai izaugsmei, skolu tīkla sakārtošanai, izglītības procesa uzlabošanai.

“LIZDA vienmēr ir iestājusies un iestājas par kvalitatīvu izglītību, atbalsta reformas.  Mēs aktīvi līdzdarbojamies pārmaiņu procesā. Diemžēl, līdzšinējā prakse liecina, ka pat īstenojoties šiem priekšnoteikumiem valdība saka: naudas pedagogu algu celšanai nav. Tajos brīžos atsauce uz likuma nepildīšanu ir spēcīgs arguments, lai politiķi naudu tomēr sameklētu,” norāda LIZDA priekšsēdētāja.

LIZDA arī nepiekrīt izteikumiem, ka algu paaugstināšanas grafiks būtu tukši solījumi. “Atalgojuma kāpums pedagogiem ir paredzēts ļoti lēzens, tur nav nekā nepiepildāma. Ja kādam liekas, ka sasolītas astronomiskas summas, lai paskatās uz kaimiņiem Lietuvu un Igauniju, un salīdzina. Igaunijā zemākā darba algas likme pedagogiem ir 1 250 eiro, Lietuvā – 1 110 eiro, Latvijā – 750 eiro.”