Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA kopā ar IZM sāk darbu pie vienošanās par sociālo mieru izglītības un zinātnes nozarē

Šodien notikusi pirmā Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, lai kopīgi sāktu darbu pie vienošanās par sociālo mieru izglītības un zinātnes nozarē.

 

Abas puses apliecinājušas konceptuālu vēlmi noslēgt šādu vienošanos, kas tostarp nodrošinās nodarbinātības stabilitāti nozarē, reglamentēs sadarbības formātus, vēl precīzāk sekmēs arodbiedrības iesaisti nozari reglamentējošās likumdošanas izveidē, kā arī uzlabos savstarpējo komunikāciju. Vienošanās sagatavošanas gaitā LIZDA jo īpašu uzmanību pievērš visu streika prasību izpildei.

Kopumā vienošanās aptvers plašu jautājumu loku, tostarp par savstarpējo sadarbību, lēmumu pieņemšanas un saskaņošanas kārtību, tāpat arī tā skars virkni problēmjautājumu, tostarp par vardarbības mazināšanu skolās, par slodzes sabalansēšanas principiem, par pedagogu atbalsta programmām utml.

Nākamā IZM un LIZDA tikšanās paredzēta 4. septembrī, bet darbs pie vienošanās izstrādes kopumā varētu ilgt aptuveni mēnesi.

LIZDA atzinīgi novērtē abu pušu vēlmi rast kompromisus un ir ieinteresēta noslēgt sadarbības vienošanos. Tai pat laikā arodbiedrība apzinās, ka būs nepieciešams laiks, lai stiprinātu savstarpējo uzticēšanos.