Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA Limbažu starpnovadu arodorganizācija noslēdz ģenerālvienošanos ar Salacgrīvas novada domi

Parakstīta ģenerālvienošanās starp Salacgrīvas novada pašvaldību un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Limbažu starpnovadu arodorganizāciju.

Salacgrīvas novada pašvaldībā informē, ka ģenerālvienošanās mērķis ir veicināt sadarbību un sociālā dialoga attīstību starp pašvaldību un arodorganizāciju par novada izglītības iestādēs strādājošo tiesisko aizsardzību, darba un sociālajām garantijām, kā arī organizēt abpusēju informācijas apmaiņu un tikšanos jautājumos, kuros skartas izglītības nozarē strādājošo darbinieku profesionālās, sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses.

  “Esam izskatījuši priekšlikumus, sabalansējuši vēlmes, iespējas un izpildot arodbiedrības ieteikumus, esam nonākuši pie kopsaucēja”,  pirms ģenerālvienošanās parakstīšanas uzsvēra pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs. “Šodien ar LIZDA mēs vienojāmies par turpmāko sadarbību, esam pacēluši algas auklītēm, apmaksāsim izglītības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšanu. Ārpus šīs vienošanās, katrā izglītības iestādē ar darba devēju ir noslēgts koplīgums, kurā darbiniekiem paredzēti dažādi papildus bonusi, piemēram, atšķirībā no citām pašvaldībām, mums ir paredzētas piemaksas par darba kvalitāti. Šīm vajadzībām 2020.gada budžetā esam piešķīruši finansējumu,” norādīja Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs.

LIZDA Limbažu starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Edīte Kaimiņa sacīja paldies par labo sadarbību un ātro jautājumu risināšanu. “Mani patīkami pārsteidza pašvaldības ātrā rīcība, liels paldies par auklīšu algām un apdrošināšanu, tā ir liela pretimnākšana,” piebilda E. Kaimiņa.    

Informācija sagatavota sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi.