Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA lūdz konkretizēt termiņus, kādos tiktu uzsāktas likumdošanas izmaiņas pirmsskolas pedagogu atalgojuma sistēmas sakārtošanai

Izsakot pateicību Izglītības ministrijai par apņemšanos beidzot pievērsties nevienlīdzības mazināšanai pirmsskolas pedagogu atalgojuma sistēmā, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība vienlaikus lūdz līdz LIZDA Padomes ārkārtas sēdei sniegt atbildi par konkrētiem termiņiem, kādos tiktu uzsāktas  nepieciešamās likumdošanas izmaiņas.

LIZDA ir pateicīga Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) par to, ka pēc LIZDA daudzkārtēja rosinājuma tiek uzsākta jautājuma risināšana, lai pakāpeniski mazinātu nevienlīdzību darba samaksā starp pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksu un pārējo izglītības pakāpju un veidu pedagogiem. Nevienlīdzība veidojas tādēļ, ka pirmsskolas izglītības pedagogu slodze ir 40 darba stundas nedēļā, bet pārējiem pedagogiem normatīvos noteiktā darba slodze ir 30 darba stundas nedēļā. Līdz ar to, vienas darba stundas izmaksa attiecībā pret normatīvos noteikto zemāko darba algas likmi pirmsskolas izglītības pedagogiem 2020./2021.m.g. ir 4,94 euro, bet pārējiem pedagogiem – 6,58 euro.

LIZDA lūdz IZM rakstisku atbildi par to, kad grozījumu projekts “Pedagogu darba samaksas noteikumi” tiks virzīts apstiprināšanai Ministru kabineta sēdē. Noteikumu projekts paredz pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās darba algas likmes straujāku paaugstinājumu (5%), t. i. no 790 euro par likmi 2020./2021.m.g. uz 872 euro par likmi no 2021. gada 1. septembra, nekā tas tika paredzēts Pedagogu darba samaksas pieauguma grafikā laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim (830 euro par likmi).

Lūgums atbildi sniegt līdz 2021.gada 18.maijam, jo 2021.gada 19.maijā tiek plānota LIZDA Padomes ārkārtas sēde, lai apspriestu jautājumu par IZM rīcību jautājumā par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu nevienlīdzības mazināšanu attiecībā pret pārējiem vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem, lai nodrošinātu pirmsskolas pedagogu vienas darba stundas izmaksu izlīdzināšanu ar pārējo vispārējās izglītības pedagogu darba stundas izmaksām