Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA lūdz steidzamības kārtā izvērtēt valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai aprēķināšanas metodikas atbilstību, veikt pārrēķinu un nodrošināt trūkstošo finansējumu

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība vērsusies Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, Izglītības un zinātnes ministrijā, Finanšu ministrijaikā, kā arī ir informējusi Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas izglītības vadītāju asociāciju par savu redzējumu par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai.
LIZDA ieskatā viens no iespējamiem iemesliem, kāpēc mērķdotācijas apmērs varētu būt neatbilstošs, ir nekorekta mērķdotācijas vienam mēnesim uz vienu izglītojamo aprēķināšanas metodika. LIZDA norāda, ka nav pieļaujama pedagoga darba stundas apmaksas vērtības samazināšanās, palielinot kopējo darba stundu skaitu un nenodrošinot atbilstošu finansējumu. Turklāt jānorāda, ka mērķdotācijas apmēra vienam mēnesim uz vienu izglītojamo aprēķina metodikai par pamatu tika ņemtas Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kurai jau 2016.gada reformas ietvaros par pedagogu darba samaksu netika piemērots atbilstošs koeficients valsts budžeta mērķdotācijas aprēķinam.
Mērķdotācijas aprēķinam tiek izmantots reģionālais koeficients, ko nosaka MK noteikumu nr.376 24.punkts “24.Lai mazinātu pašvaldībām aprēķinātās mērķdotācijas atšķirības, 2023./2024., 2024./2025. un 2025./2026. mācību gadā šo noteikumu 6. punktā norādītais reģionālais koeficients tiek koriģēts un mērķdotācijas aprēķinā ministrija piemēro izlīdzināšanas koeficientu, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu…”. Rosinām pārbaudīt, vai MK noteikumos iepriekš izstrādātā formula tiek atbilstoši piemērota jauniem apstākļiem, kas paredz ne tikai zemākās darba algas likmes paaugstināšanu, bet šajā mācību gadā arī darba slodzes balansēšanu.
Tādējādi LIZDA lūdz steidzamības kārtā izvērtēt valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai aprēķināšanas metodikas atbilstību, veikt mērķdotācijas pārrēķinu un nodrošināt iztrūkstošo finansējumu.