Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA lūgusi IZM sniegt detalizētu informāciju par pasākumiem krīzes pārvarēšanai izglītības un zinātnes nozarē un tiem paredzēto finansējuma sadalījumu

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vērsusies Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM), lai noskaidrotu detalizētu atšifrējumu finansējuma sadalei pa pasākumu veidiem, kas paredzēts Informatīvā ziņojuma “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai” (informatīvais ziņojums) ietvaros. Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka  izglītības un zinātnes nozarē Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai valdības atbalstītajiem pasākumiem no 2020.  līdz 2021. gadam tiek plānots kopējais finansējums –  63.5 milj. euro .

2020.gada 2.jūnija Ministru kabineta sēdes protokollēmumā par Informatīvo ziņojumu 7.punktā noteikts, ka: “atbildīgajām ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm par informatīvā ziņojuma pielikumā atbalstītajiem pasākumiem no valsts budžeta līdzekļiem līdz 2020.gada 16.jūnijam jāiesniedz Finanšu ministrijā detalizētu atšifrējumu EUR sadalījumā starp 2020. un 2021.gadu, ministrijām un budžeta programmām/ apakšprogrammām, nepārsniedzot informatīvā ziņojuma pielikumā minēto finansējuma apmēru.”

LIZDA lūgusi IZM  sniegt rakstiski detalizētu informāciju par to, kā prioritāri tika strukturēti pasākumi krīzes pārvarēšanai izglītības un zinātnes nozarē, kāds ir plānotais katra pasākuma finansējuma apjoms un kādā laika ietvarā to ir plānots apgūt.

LIZDA atkārtoti vērsusi IZM uzmanību, ka  būtiskākie priekšlikumi, kas atbilst LIZDA pētījumos (Par problēmām un to risinājumiem attālināta izglītības ieguves procesa nodrošināšanā valsts ārkārtējās situācijas apstākļos) iegūtajiem rezultātiem un izriet no visbiežāk minētajiem pedagogu ieteikumiem, par primāri nepieciešamo atbalstu attālināta mācību procesa kvalitatīvai nodrošināšanai ir:

  1. Pedagogi jānodrošina ar portatīvajiem darba vietas datoriem, kuri aprīkoti ar mācību procesam nepieciešamo programmatūru, vebkamerām, mikrofoniem, austiņām;
  2. Jāatrod risinājums, lai  pedagogu mājsaimniecībām būtu iespēja kompensēt papildus izdevumus, kas radušies attālinātā mācību procesa nodrošināšanai izmantojot interneta, telefona pieslēgumus un elektrību;
  3. Pedagogiem nepieciešams nodrošināt digitālo prasmju pilnveides pasākumus latviešu valodā (nevis svešvalodā nodrošināt informāciju) par videokonferenču veidošanu, tiešsaistes mācību stundu veidošanu, tehnisko zināšanu un prasmju pilnveidošanu dažādu digitālo platformu lietošanā un metodisko atbalstu par attālinātām mācībām nepieciešamo materiālu veidošanu;
  4. Pedagogiem un izglītojamajiem jānodrošina interneta pieslēgums ar augstu un nemainīgu pārraides ātrumu;
  5. Jāpilnveido pieeja strukturētiem, mācību un metodiskajiem materiāliem, kurus iespējams rediģēt atbilstoši mācību vajadzībām, kas apkopoti vienā vietnē un ir  iespēja pedagogiem komunicēt par tiem.
  6. Piešķirt finansējumu digitālo mācību līdzekļu izstrādei, kas būtu praktiski izmantojami arī kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanā.