Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA mērķdotācijas sadalē pievērsīs īpašu uzmanību valsts ģimnāzijām

Ministru kabinetā (MK) gatavojas skatīt Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto rīkojuma projektu “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2020. gadam”. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) iepriekš norādīja uz nopietniem riskiem, ka, pieņemot grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, valsts ģimnāzijas varētu saņemt mazāku finansējumu, kā rezultātā daļai pedagogu samazinātos alga. Ministru kabineta sēdē tiks lemts par mērķdotācijas sadali, balstoties uz pieņemtajiem grozījumiem normatīvajos aktos. LIZDA līdz šim nav guvusi skaidru informāciju par finansējuma nesamazināšanos valsts ģimnāzijās.

LIZDA izprot situāciju, ka ar rīkojuma projekta apstiprināšanu valdībā nedrīkst vilcināties, jo mērķdotācijai savlaicīgi ir jānokļūst izglītības iestādē. Tomēr LIZDA uztur spēkā divas prasības, kuras valdībai būtu jāņem vērā. Proti, arodbiedrība vēlas saņemt skaidrojumus no IZM, kāpēc samazināts finansējuma apjoms valsts ģimnāzijām un par cik mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, katra valsts ģimnāzija saņems.  Otrkārt, LIZDA aicina valdību valsts ģimnāzijām kompensēt mērķdotācijas samazinājumu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

INGA VANAGA, LIZDA priekšsēdētāja:

“LIZDA vairākkārt vērsās pie IZM, lai noskaidrotu, kurām valsts ģimnāzijām un kādā apmērā samazināsies finansējums. Vienā no IZM atbildes vēstulēm tika norādīts, ka 10 no 30 valsts ģimnāzijām. Tas nav pieļaujams. Valsts ģimnāzijām ir likumā deleģētas papildus funkcijas, kuru īstenošana var tikt apdraudēta, kā arī valsts ģimnāzijas statusa saglabāšana tiek apdraudēta. Papildus konstatējam jaunas problēma, proti, ka nav iespējams samaksāt par visu darbu valsts ģimnāziju skolotājiem, administrācijai, tehniski nav iespējams VIIS ievadīt noteiktos datus. Nedrīkstam pieļaut tik negatīvas sekas, mainot vasaras vidū vienu vai otru finansējuma aprēķina koeficientu. Ja kvalitāte ir prioritārāka pār kvantitatīvajiem rādītājiem izglītības iestādē, tad būtu no valsts budžeta jākompensē radušies zaudējumi valsts ģimnāzijām.”

LIZDA iepriekš lūdza IZM  sniegt detalizētu informāciju par to, kā izmaiņas MK noteikumu Nr.447 – 7.5. apakšpunktā var ietekmēt katras valsts ģimnāzijas mērķdotācijas apjomu pedagogu darba samaksai 2020./2021. mācību gadā (neieskaitot zemākās pedagogu mēneša darba algas likmes 2020.gada 1.septembra noteikto paaugstinājumu līdz 790.00 EUR mēnesī). LIZDA papildus lūdza arī skaidrojumu par ietekmējošajiem faktoriem, kuru rezultātā kādai no valsts ģimnāzijām tiek plānots pedagogu darba samaksai paredzētā finansējuma samazinājums salīdzinot ar 2019./2020. mācību gadu. Tomēr arodbiedrība no IZM tā arī nesaņēma padziļinātu skaidrojumu par izmaiņu ietekmi uz katras valsts ģimnāzijas finansējumu šajā mācību gadā.

LIZDA vērš uzmanību, ka nav pieļaujama valsts ģimnāzijās, kuras veic arī pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas plānošanas reģionā, situācijas pasliktināšanās un pedagogi saņemtu zemāku darba algu nekā iepriekš (neskaitot plānoto paaugstinājumu pedagogu darba samaksas grafika ietvaros).

LIZDA atzinumu par IZM sagatavoto rīkojuma projektu “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2020. gadam” šeit!