Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA mudina sākt pētījumu par pedagogu izdegšanu psihiskās veselības kontekstā, lai izstrādātu rekomendācijas risku mazināšanai

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vērsusies pie atbildīgajām ministrijām, rosinot uzsākt pētījumu par pedagogu profesionālo izdegšanu psihiskās veselības kontekstā, lai noskaidrotu būtiskākos profesionālo izdegšanu ietekmējošos faktorus un izstrādātu rekomendācijas pedagogu psihiskās veselības pasliktināšanās risku mazināšanai.

Pamatojoties uz 2021.gada martā veikto pētījumu ”Pedagogu darba algas, darba slodzes veidošanās principi un profesionālās izdegšanas riski” (n=10077) LIZDA patreiz aktualizē pedagogu profesionālās izdegšanas riskus, kuri bija vērojami jau pirms COVID -19 pandēmijas, bet šobrīd situācija ir kļuvusi vēl nopietnāka.

Pētījuma dati liecina, ka vismaz 66% pedagogu no 26 piedāvātajām profesionālās izdegšanas pazīmēm uzrāda 11 pazīmes, bet 50% – 18 pazīmes (skatīt 1.attēlu).

NR.1

Divas trešdaļas no aptaujātajiem pedagogiem norāda, ka atrodas kādā no profesionālās izdegšanas pirmajām piecām pakāpēm (skatīt 2.attēlu).

NR.2

Pētījuma dati liecina par to, ka pedagogi jūtas vienlīdz profesionāli izdeguši neatkarīgi no viņu vecuma grupas vai amata izglītības iestādē

NR3 un NR.4

LIZDA norāda, ka arī publiskajā telpā tiek diskutēts par to, ka daļa pedagogu lielā darba apjoma un psiholoģiskās spriedzes dēļ plāno pārtraukt darba tiesiskās attiecības. LIZDA uzskata, ka pārskatāmā nākotnē pedagogu trūkums un pārslodze būs vēl aktuālāki jautājumi.

LIZDA pozitīvi vērtē mediķu psihiskās veselības pētījumu Covid-19 pandēmijas laikā, kura mērķis bija izsekot tam, kā mainās veselības aprūpes personāla depresijas un trauksmes rādītāji Covid-19 pandēmijas laikā Latvijā. Pirmie dati tika ievākti Covid-19 pandēmijas sākumā 2020. gada aprīlī un maijā no medicīnas iestādēm visā Latvijā. Kopumā pētījumā piedalījās vairāk kā 800 mediķu. Jau pirmajā posmā tika konstatēts, ka depresija uzrādījās 24%, bet trauksme 17%.

LIZDA rosina, izmantojot Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatikas un psihoterapijas katedras pētījuma par mediķu psihiskās veselības izmaiņām Covid-19 pandēmijas laikā metodoloģiju, Veselības un Izglītības un zinātnes ministrijām sadarbojoties noorganizēt pētījumu par pedagogu profesionālo izdegšanu psihiskās veselības kontekstā, lai noskaidrotu būtiskākos profesionālo izdegšanu ietekmējošos faktorus un izstrādātu rekomendācijas pedagogu psihiskās veselības pasliktināšanās risku mazināšanai.