Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA noslēdz sadarbības līgumu ar LSPA

Parakstot sadarbības līgumu, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)  un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) apņemas sekmēt pedagoģiskās izglītības attīstību un kvalitāti, sociālo dialogu un demokrātiju valstī, kā arī uzsvērt izglītības nozarē strādājošo būtisko lomu valsts attīstībā.

Sadarbības līgumu parakstīja LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga un LSPA rektors, profesors Juris Grants.

“Ar LSPA mums jau ir ilgstoši laba sadarbība, ko no LIZDA puses nodrošina arodorganizācijas vadītājs Andris Pimenovs. Ļoti būtiska ir LSPA vadības attieksme pret arodbiedrību, izpratne ne tikai par savstarpējās sadarbības nozīmi augstskolas ietvaros, bet arī par arodbiedrības lomu nacionālā līmenī. Tikšanās laikā bija vienreizēja iespēja dzirdēt un redzēt sasniegumus zinātnes jomā, kas ir apbrīnojami, zinot, ka valsts nepilda savu pienākumu, nenodrošinot pietiekami bāzes finansējumu. Parakstot šo līgumu abas puses ir apņēmušās stiprināt savstarpējo sadarbību augstākās izglītības un zinātnes jomā strādājošajiem aktuālo jautājumu risināšanā,” uzsver LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

Parakstot sadarbības līgumu LIZDA un LSPA vienojās:

  • sadarboties izglītības nozarei aktuālu jautājumu izskatīšanā un apspriešanā
  • sadarboties, lai panāktu valdības deklarācijas un valdības rīcības plāna īstenošanu izglītības un zinātnes jautājumos
  • sadarboties, aicinot uzstāties konferencēs, semināros, vieslekcijās un citos pasākumos
  • apmainīties ar viedokļiem, piedaloties tiesību aktu projektu apspriešanā vai to grozījumu izstrādāšanas gaitā
  • sagatavot un iesniegt priekšlikumus tiesību aktu projektiem vai spēkā esošo tiesību aktu grozījumiem (pirms tam par to panākot savstarpēju vienošanos)
  • organizēt tikšanās, lai apspriestu izglītības jomā strādājošo intereses, kā arī nozares aktualitātes (pirms tam par to panākot savstarpēju vienošanos)
  • sadarboties pedagogu tālākizglītības sistēmas pilnveidei
  • veicināt sociālo dialogu izglītības iestādēs, sarunās ar darba devējiem un valsts (pašvaldību) pārvaldes institūcijām.
  • apmainīties ar viedokļiem jautājumos, kas skar izglītības un zinātnes finansēšanu, pedagogu atalgojumu.
  • sadarboties, lai veicinātu koplīgumu slēgšanu

Atgādinām, ka LIZDA nosūtīja vēstuli sešām Latvijas augstskolām, kuras īsteno pedagoģijas studiju programmas. Latvijas Universitātei, Daugavpils Universitātei, Liepājas Universitātei, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai adresētajā vēstulē arodbiedrība aicināja aktivizēt un stiprināt sadarbību ar LIZDA. LIZDA ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA).

Foto: Andris Pimenovs