Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA nosūtījusi VISC priekšlikumus veiksmīgākai centralizēto eksāmenu norisei

Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrība (LIZDA) ir nosūtījusi Valsts izglītības satura centram (VISC) arodbiedrības biedru priekšlikumus veiksmīgākai centralizēto eksāmenu norisei.

 

Pēdējo dienu laikā LIZDA saņem daudzu pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju telefona zvanus un e-pastus ar jautājumiem un ieteikumiem veiksmīgākai centralizēto eksāmenu norisei COVID – 19 krīzes laikā.

 

LIZDA biedru izteiktie priekšlikumi:

  • LIZDA aicina izvērtēt iespēju atteikties no eksāmenu novērotājiem, vērtētājiem un uzticēties izglītības iestāžu pedagogiem un audzēkņiem. Izglītības iestādēs būs nepieciešams praktiski divas reizes lielāks pedagogu skaits eksāmenu vadīšanai, jo jānodrošina atbilstoša distance, līdz ar to problemātiski būs nodrošināt arī atbilstošu skaitu pedagogu, kuriem jādodas uz citām izglītības iestādēm kā eksāmenu novērotājiem. Pedagogu un izglītojamo uzturēšanās tikai savās izglītības iestādēs mazinātu iespējas vīrusa plašākai izplatībai un mazinātu visu iesaistīto cilvēku stresu;
  • Veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.335 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” un atteikties no apvienotājiem eksāmeniem vai samazināt eksāmenu organizēšanai nepieciešamo minimālo izglītojamo skaitu, lai mazinātu nepieciešamību pārvietoties uz citu iestādi izglītojamiem, pedagogiem ar sabiedrisko transportu un mazinātu vīrusa izplatības riskus;
  • Noteikt iespēju pedagogiem, kuri ir COVID-19 riska grupā atteikties no dalības (vadītāja un novērotāja statusā) eksāmenu norisē.