Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA rīkos izglītības un zinātnes darbinieku piketu pie Ministru kabineta

Prasot paaugstināt darba samaksu augstākās izglītības iestāžu pedagogiem, kā to nosaka spēkā esošie normatīvie akti, 18. augustā pie Ministru kabineta (MK) ēkas Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) rīkos izglītības un zinātnes darbinieku piketu. Lēmums par protesta akcijas rīkošanu pieņemts LIZDA Padomes ārkārtas sēdē. LIZDA ir nosūtījusi vēstuli Saeimai, valdībai, vairāku nozaru ministrijām ar aicinājumu tikties pirms piketa, lai atrisinātu jautājumu par darba samaksas paaugstināšanu augstskolu mācībspēkiem.

 

LIZDA vērš uzmanību, ka Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisija izskatīja jautājumu par darba samaksas paaugstināšanu augstākās izglītības iestāžu pedagogiem un arī vērsās  pie valdības ar atbalstošu lūgumu. LIZDA saņēma atbalsta vēstules par darba samaksas paaugstināšanu augstskolu pedagogiem no Zemkopības ministrijas, Kultūras ministrijas, Saeimas frakcijas “Attīstībai/Par!”, Latvijas Koledžu asociācijas. Rektoru padome paudusi atbalstu LIZDA protesta akcijas rīkošanai, lai iestātos par pedagogu zemākās darba algas likmes paaugstināšanu, ko nosaka spēkā esošie normatīvie akti.

 

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja:

“LIZDA ir pateicīga valdībai par piešķirtajiem 8,2 miljoniem eiro, kas nodrošinās pedagogu zemākās darba algas likmes paaugstināšanu no 750 eiro līdz 790 eiro sākot ar šī gada 1. septembri. Tas nodrošinās darba algas paaugstinājumu lielākajai daļai pedagogu, taču viena pedagogu grupa tiek diskriminēta. Un atkal jāceļas kājās un jāiet ielās, lai panāktu spēkā esošu likumu izpildi. Un mēs to darīsim, ja politiķi mūs nesadzirdēs. Viens likums, viena taisnība visiem – tāds uzraksts ir MK sēžu zālē. Pikets būs iestāšanās par likumu, par taisnību, par vienlīdzību, par izglītības nozarē strādājošajiem, par Latvijas iedzīvotājiem.”

 

 

LIZDA atgādina, ka augstākās izglītības iestāžu pedagogiem bija jānodrošina atalgojuma paaugstinājums no 2020.gada 1.janvāra, piešķirot 1,15 miljonus eiro, bet valsts budžetā tam netika ieplānots finansējums. Sarunu gaitā ar Izglītības un zinātnes ministriju un MK sēdē LIZDA piedāvāja kompromisa risinājumu, piešķirt 383 777 eiro normatīvajos aktos paredzētajam zemākās darba algas likmes paaugstinājumam no 2020.gada 1.septembra. Diemžēl, iepriekšminētais finansējums normatīvo aktu izpildei un vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanai pret visiem pedagogiem netika piešķirts. Pamatojoties uz augstāk minēto, LIZDA Padome nolēma, ja nav notikusi tikšanās un netiek saņemta informācija par augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildei papildus nepieciešamo līdzekļu nodrošināšanu no 2020.gada 1. septembra, 2020.gada 18.augustā organizēt izglītības un zinātnes darbinieku piketu pie Latvijas Republikas Ministru kabineta.

 

 

 

UZZIŅAI:

Augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu nosaka:

  1. Izglītības likuma 53. panta trešā daļa: “Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta (turpmāk – MK) apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā” ,
  2. “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim”, kas apstiprināts ar 2018. gada 15. janvāra MK rīkojumu Nr. 17,
  3. Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai, 127.1 pasākumā deklarēts uzdevums: “Turpināsim palielināt pedagoģiskā un akadēmiskā personāla atalgojumu un pilnveidosim atalgojuma modeli, tai skaitā pirmsskolas pedagogiem.” un tā sasniedzamais mērķis “3) Nodrošināta pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanas grafika izpilde, sākot ar 2019. gada septembri.”
  4. Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam noteiktais, ka izglītībā strādājošo vidējā darba alga (bruto) salīdzinājumā ar vidējo darba algu valstī – 2020. gadā ir vienāda.

LIZDA ir nosūtījusi vēstuli Saeimai, valdībai, vairākām ministrijām aicinot steidzamības kārtā rast iespēju tikties ar LIZDA pārstāvjiem, lai atrisinātu jautājumu par pedagogu darba samaksas paaugstināšanu augstākās izglītības iestāžu pedagogiem, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ar pilnu vēstules tekstu var iepazīties šeit!