Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA Padomē izskatām virkni “degošu” jautājumu, tostarp par mobingu un vardarbību izglītības iestādēs, kā arī par mērķdotācijas problēmām

Šodien Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Padomes sēdē tiek izskatīti  daudzveidīgi un ļoti būtiski jautājumi.

Reaģējot uz samilzušo vardarbības jautājumu izglītības iestādēs, šodien arodbiedrības līderiem notikusi tikšanās ar Tiesībsarga biroja, kā arī ar Valsts darba inspekcijas pārstāviem par mobinga un bosinga situācijām pret izglītības iestāžu darbiniekiem.

Tiesībsarga eksperte Elīna Ūsiņa atzina, ka Eiropas Savienībā Latvija ir līdere  mobinga un bosinga jomā starp izglītojamajiem, taču tik pat bieži šī parādība sastopama arī jauniešu attiecībās ar saviem pedagogiem, kā arī vadības attiecībās ar padotajiem, turklāt visos līmeņos – sākot no  bērnudārza, beidzot ar augstskolām.

Tiesībsarga juridiskā padomniece atzina, ka visakūtāk šī problēma jūtama tieši skolās un tā nešķiro ne pēc dzimuma, ne pēc vecuma, ne pēc statusa. Eksperte skaidroja, ka mobings un bosings tas ir psiholoģisks terors, sistemātiska un naidīga attieksme, kliegšana, pazemošana, emocionāla vardarbība, sistemātisks, ilgstoš uzbrukums darbinieka pašcieņai un kompetencei. Pazemojumi, kas cilvēkam rada nepārejošu emocionālu traumu, mazvērtības kompleksus un izolētības sajūtu. Šās situācijas var raksturot gan attiecības strp kolēģiem, arī starp vadītājiem un padotajiem, kā arī starp skolēniem un pedagogiem.

Tāpat Padomes sēdē tika uzklausīts LIZDA konkursa “Atspēriens” laureātes Maijas Kulinskas ziņojums par izstrādāto maģistra darbu “Pirmsskolas pedagogu labbūtības faktori un to veicināšana”.

Padomē tika runāts arī par samilzušo mērķdotācijas sadales problēmu, kas šobrīd tā vai savādāk ir skāris teju katru pedagogu Latvijā. Padomes locekļi, tostarp izglītības iestāžu vadītāji skurpulozi izrunāja šā brīža situāciju un steidzamo rīcību, kas šobrīd būtu nepieciešama.

Padome apsprieda arī pedagogu ētikas kodeksa izstrādi un LIZDA Jauno izglītības darbinieku padomes sastāvu.