Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA Padome pulcēsies sēdei, uzklausot nozares ministri un atzīmējot organizācijas gadadienu

Rīt uz sēdi sanāks Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Padome, gan lemjot par nozarei svarīgiem jautājumiem, gan uzklausot izglītības ministri Anitu Muižnieci. Jāatgādina, ka aprīļa beigās LIZDA Valde lēma – ja patreiz notiekošajās diskusijās par atalgojuma jauno modeli Izglītības un zinātnes ministrija nesadzirdēs LIZDA argumentus par algu grafika izstrādāšanu un slodžu sabalansēšanu, tad rīt LIZDA Padomes sēdē var tikt lemts par protesta piketu organizēšanu.

 

Nr.

p.k.

Jautājums Ziņotājs
1.        Tikšanās ar izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci

 

 

 
2.        Par LIZDA 16.03.2022.  Padomes attālinātās sēdes protokola Nr. 19 apstiprināšanu E. Vārtukapteine – Salaka
3.        Par pabalstu no LIZDA Sociālo garantiju fonda I. Vanaga
4.        Par materiālo palīdzību apstiprināšanu LIZDA ekspertu komisiju locekļiem un LIZDA ekspertu komisijas  sastāva apstiprināšanu

 

I. Vanaga,

I.Avdejeva, G.Strazdiņa, D.Štefenhagena

5.        LIZDA turpmākā rīcība par pedagogu darba samaksas un slodzes jauno modeli I. Vanaga
6.        Par nacionālo izglītības un zinātnes nozares ģenerālvienošanos I. Vanaga
7.        LIZDA Izglītības iestāžu vadītāju padomes sastāva apstiprināšana I. Vanaga
8.        Par grozījumiem LIZDA Padomes 15.12.2021. lēmumā Nr. 16 /11 “Par LIZDA pārstāvju apstiprināšanu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Padomē” I. Vanaga
9.        Par atvaļinājumiem LIZDA dalīborganizāciju priekšsēdētājiem I. Vanaga,

I. Avdejeva

10.    Par ziedojuma pārskaitīšanu Ukrainas izglītības un zinātnes darbinieku atbalstam

 

I. Vanaga
11.    Par LIZDA akciju  “Pierādi, ka vari! Pirmsskolas pedagogi izaicina deputātus un ministrus!” I. Vanaga
12.    Par LIZDA Atzinības rakstu piešķiršanu E. Vārtukapteine – Salaka
13.    Dažādi: