Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA Padome pulcēsies uz sēdi, uzklausot nozares ministri un lemjot par aktuālajiem jautājumiem

16.martā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padome pulcēsies uz sēdi, lai tiktos ar Izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci, uzklausītu ministres redzējumu par virkni nozarei būtsku jautājumu, kā arī lai lemt par citām svarīgām aktualitātēm.

 

LATVIJAS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES DARBINIEKU ARODBIEDRĪBA

Padomes ATTĀLINĀTĀS  SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Jautājums Ziņotājs
1.        Tikšanās ar izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci  
2.        Par LIZDA 19.01.2022. Padomes  attālinātās sēdes protokola Nr. 17 apstiprināšanu un par LIZDA 28.02.2022.  Padomes  ārkārtas attālinātās sēdes protokola Nr. 18 apstiprināšanu

 

E. Vārtukapteine – Salaka
3.        Par LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājuma tāmes izpildi 2021. gada 4. ceturksnī M. Saliņa
4.        Par materiālajām palīdzībām arodbiedrības biedriem M. Saliņa
5.        Par LIZDA arodorganizāciju nosaukumu maiņu pēc  administratīvi teritoriālās reformas I. Vanaga
6.        Par LIZDA statistikas datiem uz 2022. gada 1. janvāri

 

I. Avdejeva
7.        Par LIZDA Sociālās palīdzības fonda darbības rezultātiem 2021. gadā

 

I. Avdejeva
8.        Par LIZDA Nelaimes gadījumu fonda statistiku 2021. gadā

 

O. Fiļipova
9.        Par LIZDA Padomes dalīborganizāciju priekšsēdētāju motivācijas sistēmas kritēriju rezultatīvajiem rādītājiem 2021. gadā I. Avdejeva
10.    Par LIZDA Padomes  dalīborganizāciju priekšsēdētāju motivācijas sistēmas kritērijiem 2022. gadā I. Avdejeva
11.    Par LIZDA Izglītības iestāžu vadītāju padomes nolikumu I. Vanaga
12.    Par grozījumiem LIZDA Jauno pedagogu padomes nolikumā I. Vanaga
13.    Par LIZDA arodorganizāciju izbraukuma semināru I. Vanaga,

I. Avdejeva

14.    Par LIZDA Atzinības raksta piešķiršanu E. Vārtukapteine – Salaka
15.    Par jaunu LIZDA pirmorganizāciju reģistrāciju I. Avdejeva
16.    Dažādi: