Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA pauž gandarījumu, ka, pateicoties mūsu neatlaidībai un kategoriskajai nostājai, esam panākuši termiņu ievērošanu steidzamākajiem streika izlīgšanas procedūrā panāktajiem punktiem

Šodien Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība piedalīsies Izglītības ministrijas organizētā darba sanāksmē ar sociālajiem un sadarbības par partneriem par izmaiņām normatīvajos aktos, ieviešot praksē streika izlīgšanas gaitā panāktās vienošanās.
Arodbiedrība pauž gandarījumu, ka, pateicoties mūsu neatlaidībai un kategoriskajai nostājai, esam panākuši termiņu ievērošanu tiem likumdošanas izmaiņu sagatavošanas punktiem, kas bija jāizpilda līdz decembra pirmajiem datumiem, lai jau no 2023. gada 1. janvāra tiktu paaugstināta zemākā darba algas likme par 100 eiro pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kā arī lai no 1. janvāra par 11% tiktu paaugstināts kopējais atalgojuma fonds.
Šodien darba sanāksmē tiks skatīti priekšlikumi:
– grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 “Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”;
– grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
– Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs.
Vienlaikus LIZDA akcentē, ka patreiz ir gatava apspriest un saskaņot tikai tādas iniciatīvas, kas tika izdiskutētas iepriekš, streika izlīgšanas gaitā. Ņemot vērā, ka izmaiņas likumdošanā top steidzamības kārtībā, uzskatām, ka ir nepieciešams ilgāks laiks, lai pilnvērtīgi apspriestu jaunas iniciatīvas par nozarei būtiskiem jautājumiem.
Jāatgādina, ka novembra izskaņā valdība pieņēma lēmumu līdz 2023. gada 1. februārim pagarināt termiņu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izstrādei, kā arī pedagogu darba slodžu līdzsvarošanas vadlīniju izstrādei, lai gan sākotnēji – pēc septembrī notikušajām streika izlīguma komisijas pārrunām un tajās gūtajiem kompromisiem – Ministru kabinets bija uzdevis šādu grafiku, kā arī vadlīnijas izstrādāt līdz šā gada decembra sākumam. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izteica brīdinājumu, ka nesamierināsies ar streika prasību neizpildi pēc būtības. Ir vienošanās punkti, kuru izpilde kavējas objektīvu iemeslu dēļ, jo nav jaunas valdības, bet visas citas prasības un vienošanās punkti ir jāizpilda vēl šai valdībai.