Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA pauž neizpratni par plānoto finansējuma sadalījumu izglītībai un zinātnei nākamgad; izvirzītas prasības valdībai

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir iepazinusies ar Informatīvo ziņojumu “Par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2020.gadam un ietvaram 2020.–2022.gadam”. LIZDA uzsver – informatīvā ziņojuma saturs rada bažas, ka netiks pildītas vairākas iepriekš panāktās vienošanās, tostarp par pedagogu algu paaugstināšanas grafika izpildi.

LIZDA norāda, ka informatīvajā ziņojumā netiek atspoguļots finansējuma sadalījums pa ministrijām, budžeta programmām/apakšprogrammām, prioritārajiem pasākumiem. Tāpēc arodbiedrība lūdz precizēt Izglītības un zinātnes ministrijas prioritārajiem pasākumiem plānoto 8 miljonus eiro sadalījumu 2020., 2021., un 2022. gadā.

Iepazīstoties ar budžeta projekta aprisēm, LIZDA nerodas pārliecība, ka tiks pildīti spēkā esošie likumi (Izglītības likums, Augstskolu likums, Zinātniskās darbības likums), MK lēmumi un priekšvēlēšanu solījumi, kas iekļauti sadarbības līgumos starp LIZDA un politiskajām partijām. LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga uzsver, ka izstrādājot valsts budžetu, prioritāri jānodrošina finansējums spēkā esošu normatīvo aktu izpildei, un tikai pēc tam var lemt par jauniem prioritārajiem pasākumiem. “Ņemot vērā profesionāļu trūkumu daudzās svarīgās nozarēs, ņemot vērā zinātnes lomu ekonomikas attīstībā, kas dotu papildus finansējumu budžetā, tad ir jābūt ieguldījumiem cilvēkresursos un caur zinātni attīstību veicinošos pasākumos. Infrastruktūra ir svarīga, bet ieguldījumam Latvijā dzīvojošajos un strādājošajos cilvēkos jābūt pirmajā vietā,” norāda LIZDA priekšsēdētāja.

Aizstāvot savu biedru intereses, LIZDA ir izvirzījusi prasības valdībai nodrošināt finansējumu:

  • pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika nodrošināšanai no 2020. gada 1. septembra un augstskolu mācībspēku – no 2020.gada 1.janvāra.
  • pakāpeniskai pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanai no valsts budžeta;
  • ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no iekšzemes kopprodukta;
  • ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz divus procentus no iekšzemes kopprodukta.
  • papildus finansējumu augstskolu asistenta amata zemākās darba algas likmes pietuvināšanai vispārējās izglītības pedagogu zemākai darba algas likmei;
  • papildus finansējumu kompetencēs balstītā izglītības satura ieviešanai, jo ir nepieciešams paredzēt pedagoga slodzē apmaksātu darba laiku mācību procesa plānošanai un pedagogu savstarpējai sadarbībai;
  • papildus finansējumu atbilstoši MK noteikumu projektam «Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām»;
  • nodrošināt nozaru ministriju finansējumu Valsts pētījumu programmu īstenošanai.

LIZDA arī lūdz sniegt informāciju par visu nozaru ministriju plānoto un atbalstīto finansējumu Valsts pētījumu programmu īstenošanai.