Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA paziņojums par turpmāko izglītības procesa īstenošanu valstī

Ņemot vērā straujo Covid-19 izplatību, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) rosina ļaut pašvaldībām lemt, vai mācību process tiek nodrošināts pēc plāna A,B vai C.  Tajās pašvaldībās, kurās Covid 19 izplatība ir zema vai nav vispār – pedagogi uzskata, ka mācības būtu jāturpina klātienē arī pēc rudens brīvlaika visām klašu grupām. Tajās pašvaldībās, kur ir vērojama slimības izplatība, pedagogi uzskata, ka jāļauj pašvaldībām izlemt kādu mācību plānu, uz cik ilgu laiku un kādām klasēm.

“Runājot ar pedagogiem, atklājās kopīga iezīme, proti, teju visi uzskata, ka jāļauj pašvaldībām, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju vietvarā, izlemt kādu mācību modeli īstenot. Valdībai tas būtu jāņem vērā un valdībai būtu jāpieņem lēmums par izdevumu kompensēšanu, ja darbs tiek veikts attālināti. Ir izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, kas paredz, par ko un kādā apmērā tiek kompensēti attālinātā darba izdevumi, tāpēc tos ar steigu jāsedz no Covid-19 seku novēršanai paredzētajiem 2,9 miljardiem eiro”, uzsver LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.