Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA pedagogu aptauja par ieteikumiem veiksmīgākai attālinātā mācību procesa īstenošanai

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) īsteno pedagogu elektronisku aptauju ar mērķi apzināt esošo situāciju un priekšlikumus attālinātā mācību procesa īstenošanā. 

Aptaujā aicināti piedalīties sākumskolas, vispārējās, profesionālās izglītības un augstskolu pedagogi.

Uzmanību! Pirmsskolas pedagogiem būs atsevišķa aptauja, ņemot vērā darba specifiku.

Elektronisko aptaujas anketu LIZDA nosūtījusi saviem biedriem, kā arī ievietojusi LIZDA mājaslapā un LIZDA Facebook kontā.

Pedagogu elektroniskajā aptaujā jautājumi ir sadalīti vairākos blokos:

  • par attālinātā mācību procesa tehnisko nodrošinājumu
  • par pedagogu, skolēnu, vecāku digitālajām prasmēm
  • par rīkiem, kādi tiek  izmantoti attālinātā mācību procesa īstenošanā
  • par papildus nepieciešamo tehnisko atbalstu
  • par iesaistīto pušu sadarbību attālinātā mācību procesa īstenošanā
  • par pedagogu un izglītojamo tiesību ievērošanu attālinātā mācību procesa laikā

Aptauju var aizpildīt šeit!

“Šāds attālinātais mācību process visām iesaistītajām pusēm ir jaunums. Pedagogiem darba apjoms krasi pieauga, jo vēl vairāk jāsadarbojas savā starpā, ar vecākiem, skolēniem, turklāt attālināti. Mums ir svarīgi zināt, kā klājas pedagogam attālinātā mācību procesa realizēšanā. LIZDA aptaujas mērķis ir noskaidrot, kas darbojas labi, kas būtu pilnveidojams, lai varētu sagatavot argumentētus priekšlikumus un palīdzēt pedagogiem viņu ikdienas darba solī sadarbībā ar iesaistītajām pusēm.”

Aptauju var aizpildīt līdz 31. martam. Iecerēts, ka pirmos aptaujas rezultātus LIZDA apkopos nākamās nedēļas beigās.