Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA: pedagogu darba slodzes, samaksas veidošanās principi jāpārskata

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), gatavojot savu piedāvājumu pedagogu darba samaksas modeļa pilnveidei, ir noskaidrojusi kāda ir pedagogu noslodze un darba samaksa kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā. Drīzumā par pedagogu slodzēm un darba samaksu LIZDA aptaujās arī citas Eiropas Savienības dalībvalstis.

Latvijā, Lietuvā un Igaunijā atšķiras kā aprēķina pedagoga  darba slodzi un atalgojumu. Pārrēķinot pedagogu mēneša darba algu par 30 nostrādātām stundām nedēļā sanāk, ka Latvijā pedagogs nopelna līdz 1061 eiro, Lietuvā 1013-1424 eiro, Igaunijā 1286 eiro. Zemākā mēneša darba algas likme pedagogiem par 30 stundu darbu sākot no šī gada 1. septembra Latvijā ir 790 eiro, Lietuvā no 1013 eiro līdz 1355 eiro, bet Igaunijā 1127 eiro. Pirmsskolas pedagoga alga Latvijā (40h) ir 790 – 1006 eiro, Lietuvā 1216-1709 eiro, bet Igaunijā – 1910 eiro.

Salīdzinošos datus par pedagogu mēneša darba algu (vispārējā izglītībā) Baltijas valstīs skatīt šeit!

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja:

“LIZDA gatavojas aktīvam darbam par slodžu un darba samaksas pilnveidošanu. Esam noskaidrojuši situāciju kaimiņvalstīs, bet turpināsim to apzināt par citām Eiropas valstīm. Darba būs daudz. LIZDA nepieļaus 2016.gada kļūdas, tāpēc aicinām sniegt priekšlikumus mūsu ekspertiem. Mums kopā jāpanāk pedagoga profesijas prestiža paaugstināšana, kurā slodzei un algai ir būtiska nozīme.”

LIZDA uzskata, ka pārskatot un pilnveidojot pedagogu darba samaksas modeli būtu jāpārņem labā prakse no kaimiņvalstīm – Igaunijas un Lietuvas. Izglītības un zinātnes ministrija ir izveidojusi darba grupu, kura pārskatīs pedagogu darba slodzi un pilnveidos pedagogu darba samaksas modeli. Šajā darba grupā iekļauts arī LIZDA pārstāvis, kurš prezentēs arodbiedrības piedāvājumu pedagogu darba samaksas kāpinājuma uzlabotajam modelim.

Saskaņā ar Izglītības likumu un Ministru kabinetā apstiprināto  pedagogu atalgojuma kāpinājuma grafiku, no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim pakāpeniski ir jāpaaugstina pedagogu zemākā mēneša  darba algas likme pedagogiem vispārējā izglītībā, pirmsskolā, profesionālajā izglītībā, interešu izglītībā, kā arī augstskolās un koledžās. 2021. gada septembrī pedagogu zemākās mēneša darba algas likmei jāsasniedz 830 eiro, bet 2022. gada 1. septembrī – 900 eiro.  Daudzi LIZDA biedri uzskata, ka šis pedagogu samaksas modelis ir novecojis un netiek līdzi cenu kāpumam valstī.