Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA piedalās Augstākās izglītības un pētniecības darba grupas sanāksmē (EUROPEAN SECTORAL SOCIAL DIALOGUE IN EDUCATION)

“EIROPAS SOCIĀLAIS DIALOGS IZGLĪTĪBĀ” Augstākās izglītības un pētniecības darba grupas (EUROPEAN SECTORAL SOCIAL DIALOGUE IN EDUCATION) sanāksmes mērķis – aktualizēt ES kopējo nostāju augstākās izglītības un pētniecības personāla attīstībā, darba nosacījumos, veiksmīgas pētnieciskā darba kvalitātes sasniegšanā.

Seminārā piedalījās aptuveni 20 dalībnieki, vadošie EK, ETUCE un EFEE pārstāvji, kā arī darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji no Maltas, Vācijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas, Īrijas, Portugāles, Horvātijas, Slovēnijas. Tiek uzsvērta vienotas akadēmiskās un pētnieciskās vides veidošana Eiropā, ilglaicīga akadēmiskā un zinātniskā personāla karjeras attīstības nodrošināšana, kas iever labvēlīgus darba apstākļus un mobilitāti ES ietvaros. EK projektos turpinās attīstīt vienotu Eiropas pētniecības telpu (European Reserch Area), uzverot, ka pētniecība kļūst digitāla, un jāievieš diversifikācija – dažādība.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA) seminārā pārstāv Dita Štefenhagena, EKSPERTE AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS, ZINĀTNES  UN ĀRĒJO SAKARU JAUTĀJUMOS. Daloties valstu pieredzē par jauno pedagogu iespējām augstākajā izglītībā un pētniecībā, LIZDA pārstāve dalījās ar pašreizējo Latvijas konceptuālo plānu par iekļaujošas un taisnīgas augstākās izglītības finansēšanas ieviešanu, ko izstrādājusi IZM. Kā stiprās puses tika uzsvērtas augstākās izglītības bezmaksas studijas, kuras, iespējams, tiks realizētas ļoti tālā nākotnē. Līdz tam kā nepieņemams nosacījums –  studējošo un darba devēju ikgadējs  līdzmaksājums no personīgajiem līdzekļiem. Apsveicami, ka pedagoģijas studijās tiek plānota ikgadēja, ilgtermiņa  studējošā kredīta atmaksa no valsts līdzekļiem, ar nosacījumu, ka pedagoģijas studiju absolvents strādā izglītības iestādē. Tāpat semināra dalībnieki tika informēti par LIZDA iniciatīvu attīstīt jaunu akadēmiskās karjeras modeli akadēmiskajam personālām un pētniekiem, veidojot vienotu akadēmisko un zinātnes darbu, nodrošinot visu papildus darba pienākumu iekļaušanu akadēmisko amatu slodzē un darba samaksā.  Darba grupas sanāksmes noslēgumā tika pārrunāts iespējamais EK atbalsts un finansējums dažādās AI un zinātnes aktualitātēs – pētnieku darba prestiža aktualizēšana, pētniecības kvalitātes un ietekmes novērtēšana kā valstu labākās prakses piemēri, sociālā dialoga nozīme arī pētniecībā.