Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA pieprasa IZM koriģēt ieceres par darba vidē balstītas skolotāju studiju programmas īstenošanu

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir sagatavojusi atzinumu par Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvo ziņojumu  “Darba vidē balstīta studiju programma skolotāju sagatavošanai: īstenošana un attīstība”. LIZDA atbalsta pedagogu sagatavošanas pilnveidošanu atbilstoši mūsdienu prasībām un pedagogu sākotnējās izglītības attīstību, pedagoga profesijas prestiža un mentoru institūcijas stiprināšanu, tomēr  iebilst pret informatīvā ziņojuma tālāku virzību esošajā redakcijā. LIZDA pieprasa IZM ziņojumu koriģēt un papildināt ar sociālo un sadarbības partneru priekšlikumiem.

Kopumā vērtējot informatīvo ziņojumu, LIZDA atbalsta projekta ideju, taču ir neizpratnē, par to, ka finansiāli un saturiski tik nozīmīga projekta pasākumu lielākā daļa tiek deleģēta tikai vienai nevalstiskā sektora organizācijai – nodibinājumam “Iespējamā misija”, nevis pedagoģijas jomas un citu projekta cilvēkresursu kapacitātes ziņā vadošākajai augstākajai izglītības iestādei Latvijas Universitātei. Viengadīgās, darba vidē balstītas studiju programmas pedagoga profesionālās kvalifikācijas ieguvei pēc studiju pabeigšanas citā jomā kopējās izmaksas plānotas 2 949 777 EUR apmērā.

 

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga norāda, ka projekta ideja ir ļoti laba un mēs gaidījām šo projektu kā lielisku profesionālā atbalsta mehānismu pedagogiem, kā vakanču problēmas risinājumu, kā apliecinājumu lielāka finansējuma nepieciešamībā jauno speciālistu profesionālākā sagatavošanā, bet šīs idejas realizācija ir ļoti kritiski vērtējama. “Svarīgi šādu projektu realizēt profesionāli, nedublēt funkcijas, nodrošināt taisnīguma un sadarbības principus, nevis pieļaut kādas lobētas NVO varas uzurpēšanu un pretendēšanu uz lielu finansējumu. Projekts faktiski un praktiski jārealizē Latvijas Universitātes, sadarbībā ar darba devējiem, Iespējamo misiju un citiem partneriem. Augstu vērtēju līdzšinējo Iespējamās misijas darbu pedagogu atlases, mācību, profesionālā atbalsta jomā, tāpēc aicinu būt korektiem sadarbības partneriem un veikt tās aktivitātes, kas tiešām ir organizācijas kompetencē un labi padodas,” norāda LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

 

LIZDA savā atzinumā lūdz informatīvā ziņojuma autorus, Izglītības un zinātnes ministriju  argumentēt pasākumu sadales principus starp sadarbības partneriem un to izvēli. LIZDA arī aicina papildināt un precizēt informatīvo ziņojumu ar vairākiem punktiem. Tostarp iekļaut korektu informāciju par pedagogu algu apmēru, atjaunot datus par pedagogu vakancēm, iekļaut darba devējus (pašvaldības, izglītības iestāžu vadītājus) šajā projektā kā sadarbības partnerus, jo paredzēts realizēt darba vidē balstītas studijas, kas nav iespējamas bez darba devēju iesaistes.

 

LIZDA iebilst pret to, ka jaunās studiju programmas īstenošanā netiek ievēroti projektā iesaistīto darbinieku atlīdzības taisnīguma un samērīguma principi. Piemēram LIZDA iebilst, ka mentoru atlīdzībai tiek plānots pašvaldību finansējums. LIZDA iebilst, ka sākot ar  2022./2023.akadēmisko gadu studiju programmas realizācija būtu jāfinansē no valsts budžeta, jo vispirms būtu jāizvērtē šī projekta rezultāti, kā arī jānodrošina prioritāri valsts budžeta līdzekļi spēkā esošu likumu izpildei, kas paredz pedagogu darba samaksas paaugstināšanu, augstākās izglītības un zinātnes bāzes finansējuma palielināšanu.

LIZDA_atzinums par IZM Informatīvo ziņojumu “Darba vidē balstīta studiju programma skolotāju sagatavošanai: īstenošana un attīstība” PDF