Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA pieprasa nevirzīt pedagogu atalgojuma jauno modeli bez pētījumos balstītiem datiem un saskaņojuma ar partneriem 

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais un tālākai izskatīšanai virzītais pedagogu atalgojuma jaunais modelis “Skolēns pašvaldībā” nerisina būtisko jautājumu par pedagogu darba slodzi, lai pedagogs varētu nodrošināt katra skolēna izaugsmi atbilstoši viņa spējām. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība uzskata, ka tik būtiskas reformas virzīšana iespējama tikai padziļinātos pētījumos balstītos datos, kas līdz šim nav noticis. Lai gan IZM budžetā bija paredzēti 70 tūkstoši eiro, lai veiktu pedagogu nodarbinātības analīzi un izstrādātu prototipu izglītībā nodarbināto (pedagoģiskais personāls, izglītības iestāžu vadība, atbalsta personāls) pieprasījumam un piedāvājumam, minētais pētījums tā arī nav īstenots. Līdz ar to LIZDA pieprasa neturpināt modeļa “Skolēns pašvaldībā” tālāku virzību, kamēr nav noticis kvalitatīvs pētījums, kā arī profesionālas sarunas ar sociālajiem un sadarbības partneriem. 

LIZDA vērš uzmanību, ka IZM piedāvātajā modelī vispār netiek risināts nozarei akūti svarīgais sabalansētas darba slodzes jautājums, lai gan septembra nogalē publiskotajā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) izglītības pārskatā “Education at a Glance 2021” skaidri norādīts uz pārslodzes un neadekvāta atalgojuma problēmām Latvijā. OECD ziņojums sniedz nepārprotamu ainu par to, ka starptautiskā salīdzinājumā Latvijas skolotāju algas nav konkurētspējīgas.

Jāuzsver, ka IZM virzītajā algu reformas modelī nav iekļautas ļoti daudzas pedagogu grupas (pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi darbam ar 1.5 līdz 4 gadu vecuma bērniem; speciālās, profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu pedagogi, t.sk., kultūras nozares izglītības iestāžu pedagogi). Būtiski, ka nav iespējams pārliecināties par jaunā modeļa finansiālajiem ieguvumiem un riskiem.

Vidēja termiņa budžetā nav paredzēts finansējums sabalansētas darba slodzes un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai pedagogiem.

Ņemot vērā, ka IZM izstrādātais jaunais pedagogu darba samaksas modelis nerisina daudzas, vairāku gadu garumā pastāvošas nozarē strādājošo nodarbinātības aktuālas problēmas, LIZDA neatbalsta izstrādātā algu modeļa tālāko virzību. LIZDA pieprasa IZM veikt pētījumu par nodarbinātību, vakancēm nozarē, tikties vienlaicīgi ar visiem sociālajiem un sadarbības partneriem, lai meklētu profesionālās diskusijās kompromisus par atzinumos sniegtajiem iebildumiem, priekšlikumiem.

LIZDA ir sagatavojusi atklāto vēstuli par vakancēm, pedagogu pārslodzi, profesionālo izdegšanu, lai pievērstu sabiedrības un politiķu uzmanību samilzušajām problēmām nozarē. Ikviens pedagogs ir aicināts to parakstīt, lai kopīgiem spēkiem panāktu steidzamus risinājumus jaunās algu reformas ietvaros.

“Mēs nevaram pieļaut, ka turpinās pedagogu vakanču pieaugums nozarē, pedagogu profesionālās izdegšanas rādītāji ir ļoti augsti, pastāv nevienlīdzība pedagogu nodarbinātībā. LIZDA ir par reformām, bet tādām, kas nodrošina nozarē strādājošo profesionālās ikdienas kvalitāti. Mēs esam par produktīvu, profesionālu sadarbību ar Izglītības un  zinātnes ministriju, taču tik būtiskā jautājumā kā atalgojuma reforma mūsu viedokļi nesakrīt. Mēs esam par to, lai būvētu kvalitatīvu izglītības māju kopā! Tādēļ šis ir izšķirīgs laiks, lai nozares ministre parādītu savu kā nozares vadītājas pozīciju  “PAR” vai “PRET” sabalansētu darba slodzi, visu pedagogu iekļaušanu jaunajā atalgojuma modelī, konkurētspējīgu atalgojumu. Ar jaunā atalgojuma modeļa virzīšanu tiks demonstrēta nozares ministrijas atbildība par pedagogiem visaktuālāko, akūtāko jautājumu risināšanu, ” pauž LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.